Maksājumi

Lai saņemtu rēķinu uz uzņēmumu, pieteikšanās laikā ir nepieciešams ievadīt uzņēmuma rekvizītus.

Ja ir izvēlēts veids "ar pārskaitījumu", tad tiks izveidots avansa rēķins. Pēc apmaksas veikšanas tiks izveidots gala rēķins.

Izvēloties jebkuru citu maksāšanas veidu, tiks uzreiz izveidots rēķins un nosūtīts pa e-pastu.

Neesat atradis atbildi? Jautājiet mums.

Mēs parasti atbildam 2 darba dienu laikā. Populārākie jautājumi parādīsies šeit.