Nolikums

Latvijas valsts mežu Kalnu Divriteņu maratons 2021

Nolikums

1. Mērķis

1.1 Veicināt un popularizēt Kalnu riteņbraukšanu (MTB) kā visiem pieejamu sporta veidu Latvijā
1.2 Veicināt regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā
1.3 Popularizēt sacensību norises vietas kā ieteicamos tūrisma galamērķus Latvijas novados
1.4 Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret Latvijas dabu
1.5 Veicināt cilvēkus pilnveidot riteņbraukšanas tehniku, kā arī noskaidrot labākos Latvijas Valsts mežu Kalnu Divriteņu maratona braucējus dažādās vecuma grupās

2. Organizatori

2.1 Sacensības organizē SIA Igo Japiņa sporta aģentūra, s/b Latvijas Kalnu divriteņu fedrācija sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju (turpmāk tekstā LRF)
2.2 Organizatoru kontaktinformācija- adrese- Brīvības gatve 222, Rīga, LV-1039,tālr. 67314150, e- pasts info@velo.lv , mājaslapa www.velo.lv
2.3 Sacensības vada LRF licencēts tiesnesis un tiesnešu kolēģija, saskaņā ar UCI ( Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība) vadlīnijām un LRF noteikumiem
2.4 Atbildīgais par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu – Igo Japiņš

3. Sacensību kalendārs*

1.posms 18. jūlijs Sigulda
2.posms 1. augusts Madona
3.posms 15. augusts Priekule
4.posms 26. septembris Talsi
5.posms 10. oktobris Cēsis-Valmiera
6.posms 23. oktobris Ikšķile
*Sacensību vieta un laiks var tikt mainīti, ja to paredzēs vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanas nosacījumi

4. Programma

Sacensību programma tiek publicēta www.velo.lv mājaslapā nedēļu pirms katra posma

5. Distances*, vecuma grupas un apbalvošana

5.1 Toyota sporta distance (45-55 km) LRF 1. kategorija
Distance paredzēta sportistiem un amatieriem, kas regulāri trenējas un kam ir atbilstoša fiziskā sagatavotība. Atļauts startēt 2002. gadā dzimušajiem un vecākiem

Grupas nosaukums Grupas apzīmējums Dzimšanas gadi Posma apbalvošana Kopvērtējuma apbalvošana
Absolūtais vērtējums M Visi vecumi Naudas prēmijas 1.-3.vieta Naudas prēmijas 1.-10.vieta
Absolūtais vērtējums W Visi vecumi Naudas prēmijas 1.-3.vieta Naudas prēmijas 1.-6.vieta
Meistari I M-35 1982.-1986.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistari II M-40 1977.-1981.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistari III M-45 1972.-1976.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistari IV M-50 + 1971.dz.g. un vecāki 1.-3.vieta 1.-3.vieta

Naudas prēmijas Toyota Sporta distancē

Vīrieši M     Sievietes W    
Vieta: Posmā: Kopvērtējumā: Vieta: Posmā: Kopvērtējumā:
1.vieta 100 EUR 200 EUR 1.vieta 100 EUR 200 EUR
2.vieta 70 EUR 150 EUR 2.vieta 70 EUR 150 EUR
3.vieta 50 EUR 100 EUR 3.vieta 50 EUR 100 EUR
4. vieta   75 EUR 4. vieta   75 EUR
5. vieta   50 EUR 5. vieta   50 EUR
6. vieta   30 EUR 6. vieta   30 EUR
 • Ja absolūtajā vērtējumā sievietēm ir mazāk kā 6 dalībnieces, naudas pŗēmijas tiek aizstātas ar balvām.
 • Visas naudas prēmijas tiek izmaksātas ar pārskatījumu uz dalībnieka norādītu kontu viena mēneša laikā no sacensību norises, bet ne vēlāk kā līdz nākamajam posmam.
 • Ja sacensībās tik veikta dopinga kontrole, prēmiju izmaksa var tikt aizturēta līdz analīžu saņemšanai.
 • Ja vienai personai kalendārā gada laikā balvu kopējā vērtība pārsniedz 143 eiro, saskaņā ar LR likumu, prēmiju pārsnieguma summa tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 23% apmērā. Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.punkta 10.apakšpunkts. Nodokļu nomaksu saskaņā ar LR likumiem veic paši naudas prēmiju saņēmēji.

5.2 Lielbāta Tautas distance (25-35 km) LRF 2. kategorija
Distance paredzēta sporta entuziastiem, kas aktīvi trenējas, kā arī jauniešiem un jaunietēm, junioriem un juniorēm. Atļauts startēt 2005. gadā dzimušajiem un vecākiem

Grupas nosaukums Grupas apzīmējums Dzimšanas gadi Etapa apbalvošana Kopvērtējuma apbalvošana
Vīrieši T-Vīrieši Visi vecumi Balva 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Sievietes T-Sievietes Visi vecumi Balva 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Jaunieši M-16 2005.-2006.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Jaunietes W-16 2005.-2006.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Juniori M-18 2003.-2004.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Juniores W-18 2003.-2004.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistares I TW-35 1977.-1986.dz.g. Kopā ar TW-45+ 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistares II TW-45 + 1976.dz.g. un vecākas Kopā ar TW-35 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Vīrieši TM 1987.-2002.dz.g.   1.-3.vieta
Sievietes TW 1987.-2002.dz.g.   1.-3.vieta
Meistari I TM-35 1982.-1986.dz.g.   1.-3.vieta
Meistari II TM-40 1977.-1981.dz.g.   1.-3.vieta
Meistari III TM-45 1972.-1976.dz.g.   1.-3.vieta
Meistari IV TM-50 1967.-1971.dz.g.   1.-3.vieta
Meistari V TM-55 1962.-1966.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistari VI TM-60 1957.-1961.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meistari VII TM-65 + 1956.dz.g. un vecāki 1.-3.vieta 1.-3.vieta

 

5.3 Mammadaba Veselības distance (15-25 km)
Distance ir saīsināta un vienkāršota, paredzēta zēnu un meiteņu grupām, riteņbraukšanas iesācējiem un aktīvas atpūtas piekritējiem. Sacensības notiek zēnu un meiteņu, un sieviešu konkurencē. Atļauts startēt 2010. gadā dzimušajiem un vecākiem.

Nosaukums Grupa Dzimšanas gadi Etapa apbalvošana Kopvērtējuma apbalvošana
Sievietes* W-Veselība 2006.dz.g. un vecākas 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meitenes D W-12 2009.-2010.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Zēni D M-12 2009.-2010.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Meitenes C W-14 2007.-2008.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta
Zēni C M-14 2007.-2008.dz.g. 1.-3.vieta 1.-3.vieta

 

5.4 Maxima Bērnu braucieni (250-300 m)
Braucieni norisinās starta/finiša zonā. Bērnu braucieni dalībniekiem līdz 6 gadu vecumam (2015.-2017. dzimšanas gads) ir bez sacensību elementa. Bērniem, kas dzimuši 2010.-2014. gadā ar sacensību elementu.
*Distanču garumos pieļaujama 15% nobīde no noteiktā intervāla

5.5 Citi apbalvošanas noteikumi
• Toyota, Lielbāta Tautas un Mammadaba Zēnu un Meiteņu distancēs pēc katra posma tiek noteikts sacensību kopvērtējuma līderis sieviešu un vīriešu grupās. Nākamajā posmā līderiem obligāti jābrauc līdera kreklā, uz kura atļauts izvietot komandas reklāmu 30cm x 22cm lielumā
• Uz apbalvošanas ceremoniju vēlams ierasties velosporta formā
• Neierodoties uz apbalvošanu, balvas netiek izsniegtas
• Bērnu braucieni līdz 6 gadu (2015.dz.g un jaunāki) vecumam nav sacensības
• Mammadaba Veselības distancē sacensības notiek tikai Sieviešu, M 12 W 12, M14 W 14 vecuma grupās

6. Pieteikšanās un reģistrācija

6.1 Dalībnieki, kuri ir pārcēluši 2020. gada abonementu uz 2021. gada sezonu tiks automātiski reģistrēti sacensībām. Dalībniekiem, kuri pārcēla 2020. gada sezonā nenotikušo posmu (4. un 5. posms) dalības maksu, būs iespēja savus 100% atlaižu kodus izmantot pirms tiks atvērta publiska pieteikšanās– pēc noteiktā iepriekš pieteikšanās termiņa, jebkurš var pieteikt savu dalību, dalībnieki tiks reģistrēti pieteikšanās secībā.
6.2 Reģistrāciju var veikt dalībnieks vai dalībnieka komandas pārstāvis. Pārstāvis uzņemas atbildību, ka dalībnieks tiks informēts par nolikumā minētajiem noteikumiem.
6.3 Aizpildot reģistrācijas anketu, precīzi, gramatiski pareizi jānorāda prasītie dati (pretējā gadījumā var netikt aprēķināts kopvērtējuma rezultāts un netikt piešķirts atbilstošais starta koridors).
6.4 Ja par maksāšanas veidu tiek izvēlēts „Apmaksa ar rēķinu”, rēķina samaksa obligāti jāveic norādītajā termiņā. Kavētie maksājumi var netikt ņemti vērā un netiek atgriesti.
6.5 Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tie norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati, komanda, distance, vecuma grupa, velosipēda marka, punkti un starta koridors.

6.6 Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par datu pareizību. Jebkuras nepieciešamās izmaiņas reģistrācijas datos iespējams veikt, rakstot uz epastu pieteikumi@velo.lv līdz sacensību nedēļas ceturtdienai plkst. 17:00.
6.7 Piesakot dalībnieku uz visu sezonu, dalībnieka nomaiņa sezonas laikā nav iespējama.
6.8 Ja dalībnieks atsaka savu dalību, maksa netiek atgriesta, taču to ir iespējams pārcelt uz citu sacensību posmu vai dalībnieku.
6.9 Ja sacensības tiek atceltas nepārvaramas varas dēļ, dalības maksa netiek atgriesta

6.10 Komandu pieteikumi
6.10.1 Gan sieviešu ( tikai Lielbāta Tautas distance), gan vīriešu komandas jāreģistrē interneta vietnē www.distantrace.com sadaļā „Manas komandas”. Komandas dalībnieks attiecīgajā komandā tiek reģistrēts uz visu sezonu.
6.10.2 Vīriešu komandas sastāvā var pieteikt 4-12 dalībniekus, sieviešu komandas sastāvā 2-3 dalībnieces. Vīriešu komandas sastāvā drīkst startēt sievietes, kas nav pieteiktas nevienas sieviešu komandas sastāvā.
6.10.3 Sezonas laikā atļauta viena pāreja starp komandām, iesniedzot rakstisku pieteikumu sacensību organizatoriem no abām komandām.
6.10.4 Licencētie dalībnieki pārstāv komandu, kura ir ierakstīta licencē.
6.10.5 Komandām jāreģistrē sastāvs, piesakot sešus ieskaites braucējus + divus rezervistus, ja kāds no ieskaites braucējiem nav ieradies uz sacensībām, komandas pārstāvim pirms sacensību sākuma tas jāaizstāj ar kādu no rezervistiem, ja tas netiek darīts, dalībnieki saglabā iepriekšējo statusu komandas sastāvā.
6.10.6 Toyota distances komandām jāstartē vienādos formas tērpos
6.10.7 Lielbāta Tautas distances komandām ieteicams startēt vienādos formas tērpos.
6.10.8 Komandām iespējams rezervēt vietu starta/finiša zonā, kur drīkstēs izvietot komandas telti un divas komandas automašīnas, kā arī divus karogus ar pašreklāmu. Sīkāka informācija pieteikumi@velo.lv.

6.10.9 Komandu vērtējums

Komanda Dalībnieku skaits sezonā Ieskaites dalībnieku skaits vienā etapā Etapa apbalvošana Kopvērtējuma apbalvošana
Toyota komandas 4-12 dalībnieki 4 dalībnieki ar labāko rezultātu 1.-3.vieta 1.v. Ceļojošais kauss. 1.-3.v. Kauss.
Lielbāta vīriešu komandas 4-12 dalībnieki 4 dalībnieki ar labāko rezultātu 1.-3.vieta 1.v. Ceļojošais kauss. 1.-3.v. Kauss.
Lielbāta sieviešu komandas 3 dalībnieces 2 dalībnieces 1.-3.vieta 1.-3.v. Kauss.

 

 

7. Dalības maksa

7.1 Dalības maksa par vienu posmu

Distance 1.kārtas cena 2.kārtas cena Sacensību dienā
Toyota distance 22,00 EUR 27,00 EUR 30,00 EUR
Lielbāta distance (līdz 2002.dz.g.) 21,00 EUR 25,00 EUR 30,00 EUR
Lielbāta distance (2003.-2006.dz.g.) 12,00 EUR 16,00 EUR 20,00 EUR
Mammadaba Veselības distance ( līdz 2006.dz.g.) 15,00 EUR 17,00 EUR 20,00 EUR
Mammadaba zēni/meitenes (2007.-2010.dz.g.) 8,00 EUR 12,00 EUR 15,00 EUR
Bērnu sacensības (2010.-2014.dz.g.) 5,00 EUR 5,00 EUR 7,00 EUR

Ar Goda Ģimenes 3+ karti saņem 20% atlaidi no norādītās cenas. Organizatoriem ir tiesības lūgt uzrādīt Goda Ģimenes 3+ karti sacensību dienā

1. kārta noslēdzas nedēļu pirms sacensībām- svētdienā - www.velo.lv plkst. 23:59, pieteikšanās vietās atbilstoši to darba laikam.
2. kārta noslēdzas sacensību nedēļas trešdienā – www.velo.lv plkst. 23:59, pieteikšanās vietās atbilstoši to darba laika

7.2 Dalības maksā iekļautais serviss
• Divi dalībnieka numuri, elektroniskā laika kontrole un mikročipi
• Rezultātu publicēšana www.velo.lv
• Rezultāta nosūtīšana uz dalībnieka norādīto telefona numuru
• Sponsoru specbalvas, balvas labākajiem sportistiem
• Marķētas un sagatavotas trases
• Iespēja lejuplādēt trases konfigurāciju
• „Veselības centrs 4” neatliekamā medicīniskā palīdzība visas distances garumā un starta/finiša zonā
• Velosipēdu mazgāšana
• Mantu glabātuve
• Fotogrāfija un video www.velo.lv un aģentūras soc.tīklos
• Lielbāta dzeramais ūdens distancē un finišā
• Isostar sporta dzēriens distancē

7.3 Citi izcenojumi

Jauna numura komplekta saņemšana sacensību dienā (numuru pasūtot nedēļu pirms sacensībām, pakalpojums ir bez maksas - 5,00 EUR
Distances vai dalībnieka maiņa pēc sacensību nedēļas trešdienas - 10,00 EUR
Starta koridora atjaunošana sacensību dienā - 10,00 EUR

8. Starta vietu ieņemšana

ŅEMOT VĒRĀ IEROBEŽOTO DALĪBNIEKU SKAITU, KO PAREDZ MK NOTEIKUMI NR. 360, DALĪBNIEKI STARTĒS VAIRĀKOS BRAUCIENOS, KUROS TIE TIKS SADALĪTI PĒC 2020. GADA SEZONAS KOPVĒRTĒJUMA- KATRĀ BRAUCIENĀ 300 DALĪBNIEKI. JA TIKS TIKS MAINĪTS ATĻAUTAIS DALĪBNIEKU SKAITS, STARTA KĀRTĪBA TIKS PAKĀRTOTA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠAJIEM NOTEIKUMIEM.
8.1 Katram dalībniekam tiek izsniegti divi numuri, kas jāsaglabā VISU SEZONU. Numurus nedrīkst bojāt vai patvaļīgi nodot citai personai.
8.2 Numurs dalībniekam jāpiestiprina pie apģērba uzreiz pēc tā saņemšanas
8.3 Plastikāta numurs ar mikročipu stiprināms pie velosipēda stūres. Mikročipu nedrīkst noplēst. Otrs numurs stiprināms uz muguras. Numuriem jābūt redzamiem, pretējā gadījumā tiek piemērota diskvalifikācija. Ja numurs noplīsis sacensību laikā, par to jāinformē sacensību tiesneši uzreiz pēc finiša.
8.4. Pirmajā klātienes posmā starta vietas tiek ieņemtas pēc 2020. gada kopvērtējuma rezultāta.
8.5 Dalībnieki tiek sarindoti atbilstoši iegūtajam punktu skaitam dilstošā secībā

8.6 Starta koridori
8.6.1 Starta koridori Toyota distancē-
1. – 50 dalībnieki + uzaicinātie sportisti
2. – 50 dalībnieki
3. – 100 dalībnieki
4. – 200 dalībnieki
5. – pārējie dalībnie

8.6.2 Starta koridori Lielbāta Tautas distancē
1. – 50 dalībnieki
2. – 50 dalībnieki
3. – 100 dalībnieki 3.a- 1. posmā – LRF licencētie junioru, izņemto, ja tie ir izcīnījuši tiesības startēt no augstāka koridora
4. – 200 dalībnieki 4.a. – 1. posmā- LRF licencētās juniores, izņemot, ja tās ir izcīnījušas tiesības startēt no augstāka koridora
5. – 200 dalībnieki
6. – 200 dalībnieki
7. – 200 dalībnieki utt
*Organizatoriem ir tiesības piešķirt jebkuru koridoru pēc saviem ieskatiem uzaicinātām personām, sponsoriem utml.

8.7 Vietu ieņemšanas kārtība nākamajos posmos tiek aprēķināta atbilstoši dalībnieka punktu skaitam
8.7.1 Pie starta punktu skaita aprēķina ņem vērā visu 2021. gadā notikušo posmu rezultātus
8.7.2 Ja ir izlaists kāds no posmiem, punktus aprēķina pēc shēmas- izlaižot vienu posmu vidējo punktu skaitu dala ar koeficientu 1,15, ja tiek izlaisti divi posmi- koeficients 1,25.
8.7.3 Starta punktu skaitu aprēķina, ņemot vērā gan pēc rezultātiem iegūtos punktus, gan par izlaistajiem posmiem pēc koeficienta aprēķinātos. Dalībnieka starta vieta NAV tieši saistīta ar iegūto vietu sacensību kopvērtējumā vai vietu iepriekšējās sacensībās.
8.8 Ja Toyota distances dalībnieks sacensību gadā pāriet uz Lielbāta Tautas distanci, viņš iegūst koridori pēc sava punktu skaita iepriekšējā distancē
8.9 Ja Lielbāta Tautas distances dalībnieks pāriet uz Toyota distanci, dalībnieks ieņem starta koridoru atbilstoši iegūtajam koridoram Lielbāta distancē, uzrakstot iesniegumu pieteikumi@velo.lv līdz sacensību nedēļas trešdienai, pretējā gadījumā dalībnieks startē atbilstoši iegūtajam punktu skaitam
8.10 Mammadaba Veselības distancē no 1. koridora startē M 12, W 12, M 14, W 14, no 2. koridora Sievietes un no 3. koridora Veselības distances pārējie dalībnieki
8.11 Junioru un jauniešu grupu dalībniekiem, kuri ir izlaiduši kādu no posmiem, pārstāvot Latvijas izlasi starptautiskās sacensībās, tiek atjaunots koridors atbilstoši izcīnītajam koridoram pirms izlaistā posma.
8.12 Ja dalībniekam bijušas ilgstošas veselības problēmas vai cits attaisnojošs iemesls, jāraksta iesniegums pieteikumi@velo.lv, lai iegūtu savām spējām atbilstošu koridoru. Organizatoru lēmu nav apstrīdams.
8.13 Reģistrējoties sacensību dienā, dalībnieks startē no pēdējā koridora
8.14 Dalībniekam ir atļauts ieņemt vietu no zemāka/tālāka koridora nekā norādīts. Patvaļīgi ieņemot augstāku/labāku starta koridoru, dalībniekam tiek piešķirta diskvalifikācija vai pozīcijas pazemināšana nākamajā posmā.
8.15 Koridorā jāieiet ne vēlāk kā 10 minūtes pirms starta- aizliegts kāpt pāri sētai, norobežojošām lentām vai celt pāri velosipēdu.
8.16 Starta koridoru noteikšana pēc izlaistām sezonām
8.16.1 Ja izlaistas 2020. un 2021. gada sezonas, starta vieta tiek noteikta pēc 2019. gada rezultāta +2 koridori
8.16.2 Lai dalībniekam piemērotu starta kārtību pēc izlaistām sezonām jāsūta iesniegums uz epastu pieteikumi@velo.lv
8.17 Dalībnieki, kuriem tiek atjaunots koridors uz iesnieguma pamata, tiek skaitīti papildus noteiktajām kvotām katrā starta koridorā

9. Rezultāti un vērtējums

9.1 Laika skaitīšana braucienā tiek fiksēta no starta signāla līdz finiša līnijas šķērsošanai. Rezultāts tiek fiksēts elektroniski, manuāli un ar videokameru. Uzvarētāju nosaka pēc ieņemtās vietas finišā.
9.2 Publiski redzamajā rezultātu protokolā ir minēts dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, distance, vecuma grupa, komanda, velosipēda marka
9.3 Toyota un Mammadaba distancē grupas uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka uzrādīto laiku un reizināts ar 1000, tādējādi iegūstot punktu skaitu posmā. Lielbāta Tautas distancē rezultāts tiek aprēķināt pēc tāda pat principa tikai atņemot 100 punktus- uzvarētājs iegūs 900 punktus.
9.4 Kopvērtējuma rezultātus vērtē pēc 4 labāko posmu punktu summas. Vienāda punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir labāka izcīnīto vietu summa. Ja arī šādi nav iespējams noteikt, uzvaru izcīnījis tas dalībnieks, kad pēdējā sacensību posmā ieņēmis augstāku vietu.
9.5 Komandu vērtējums
9.5.1 Komandu vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 (sievietēm 2) labāko dalībnieku punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kuras sastāvā ir dalībnieks ar visaugstāko izcīnīto vietu individuālajā vērtējumā.
9.5.2 Kopvērtējuma rezultāti tiek noteikti pēc komandas iegūtās punktu skaitu summas 4 sacensību posmos. Ja tas nav iespējams, augstāku vietu ieņem komanda, kas uzrādījusi labāku rezultātu pēdējā sacensību posmā.

10. Dalībnieku drošība, pārkāpumi, sodi

IK VIENAM SKATĪTĀJAM, ATBALSTĪTĀJAM VAI DALĪBNIEKA LĪDZBRAUCĒJAM IR JĀBŪT AR DERĪGU COVID19 VAKCĪNAS SAŅEMŠANAS SERTIFIKĀTU VAI JĀUZRĀDA DOKUMENTS PAR COVID19 ANTIVIELĀM ORGANISMĀ. ORGANIZATORIEM IR TIESĪBAS LŪGT UZRĀDĪT ŠOS DOKUMENTUS
10.1 Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu un citu dalībnieku drošību, cik daudz tas ir atkarīgs no viņa rīcības. Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, kā arī apņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, sacensību nolikumu.
10.2 Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību laikā gūtajām traumām vai veselības traucējumiem.
10.3 Ja redzams, ka trasē kādam nepieciešama palīdzība, jāinformē sacensību organizatori, tiesneši vai mediķi, zvanot uz ārkārtas telefona numuru 26655444
10.4 Ieteicams distancē ņemt līdzi pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo ūdeni un mobilo telefonu. AIZLIEGTS IZMANTOT AUSTIŅAS.
10.5 Atļauts iesildīties tikai tam paredzētās vietās. Aizliegts iesildīties trasē, ja tajā brīdī notiek sacensības.
10.6 Par apzinātu citu dalībnieku traucēšanu vai palīdzību-stumjot, velkot utml, var tikt piemērota diskvalifikācija- soda mēru nosaka tiesnešu brigāde
10.7 Nedrīkst izmantot riepas ar metāla radzēm un tradicionālās šosejas velosipēdu stūres, aizliegti stūres pagarinājumi kā triatlonā un individuālajā braucienā.
10.8 Ķivere ir obligāta !
10.9 Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
10.10 Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku. Pretēji šķērsojot finiša līniju- dalībnieks tiek diskvalificēts.
10.11 Aizliegts mest zemē tukšās pudeles, sporta uztura iepakojumus u.c. atkritumus.
10.12 Tiesnešu, mediķu, organizatoru, apsardzes firmas, Valsts un pašvaldības policijas darbinieku sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem. Par noteikumu neievērošanu dalībnieks var tikt sodīts.
10.13 Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku personīgo mantu bojājumiem vai nozaudēšanu
10.14 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole
10.15 Par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu sods- 300 eur
10.16 Dalībnieks var iesniegt protestu par citu dalībnieku noteikumu neievērošanu vai jebkādiem pārkāpumiem, tam jābūt noformētam kā dokumentam. Pretenzijas tiek pieņemtas epastā info@velo.lv un tiek pieņemtas 48 h pēc sacensībām un tiek izskatītas 7 dienu laikā
10.17 Tiesnešu kolēģijai un organizatoriem ir tiesības izlemt par jautājumiem, kas nav minēti sacensību nolikumā, kā arī veikt tajā izmaiņas.

11. Licences

Iegādājoties LRF licenci (info www.lrf.lv), dalībnieka rezultāts tiek vērtēts Latvijas nacionālajā MTB rangā saskaņā ar LRF izstrādātiem noteikumiem.

12. Personas datu aizsardzība
 1. SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra” un s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.velo.lv.
 2. Datu pārzinis ir s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija, adrese: Brīvības gatve 222, Rīga, LV-1039.
 3. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
 4. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@velo.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
 5. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
 6. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.velo.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
 7. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@velo.lv.
Compatible with Strava
Compatible with Strava
Polar
Fitbit
Suunto
Under Armour
Decathlon