Izaicinājuma “Saulkrastu izaicinājums!” nolikums

Izaicinājuma organizētājs un norise

1. “#Saulkrastuizaicinajums” (turpmāk tekstā – izaicinājums) organizē Saulkrastu novada pašvaldības iestāde “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs”, adrese – Smilšu iela 3, Saulkrasti, LV-2160 (turpmāk tekstā – konkursa rīkotājs).

2. Izaicinājuma norises laiks – no 2022. gada 1. novembra līdz 2022. gada 30. novembrim (abus datumus ieskaitot).

3. Izaicinājumā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs no 13 gadu vecuma, kas atbilst starptautiski pieņemtajai praksei, par personas datu aizsardzību bērniem tiešsaistes vidē (turpmāk – dalībnieks), izņemot izaicinājuma rīkotāja darbiniekus.

4. Dalībai izaicinājumā var reģistrēties no 2022. gada 28. oktobra. Aktivitāšu uzskaite un dalība izaicinājumā sāksies no 1. novembra plkst. 00.00.

Reģistrācija dalībai izaicinājumā

5. Lai piedalītos izaicinājumā un pretendētu uz balvu, dalībniekam:

            5.1. Jāreģistrējas dalībai izaicinājumā tiešsaistes platformā distantrace.com/lv, jāatrod #Saulkrastuizaicinājums (https://distantrace.com/lv/izaicinajumi/) un jāpieslēdz serviss, ar kuru tiek fiksētas aktivitātes, piemēram, Garmin, Polar, Suunto, Fitbit u.c. (to var izdarīt šeit: https://distantrace.com/lv/konts/socialie/). Pēc servisa pieslēgšanas jāieraksta aktivitāte, kas pēc saglabāšanas automātiski tiks reģistrēta dalībai izaicinājumā.

            5.2. Izaicinājumā var piedalīties, veicot dažādas aktivitātes (piemēram, skriešana, iešana, nūjošana, orientēšanās, riteņbraukšana, vingrošana sporta zālē, mājās vai brīvā dabā, smaiļošana un kanoe airēšana u.c.). Aktivitātes var veikt gan ar GPS, gan bez GPS datu ierakstīšanas.

5.3. Lai piedalītos izaicinājumā, dalībniekam visā konkursa norises laikā jāreģistrē savas fiziskās aktivitātes un kopumā jāsasniedz 900 aktīvās minūtes, katru reizi ne mazāk kā 30 minūtes nodarbojoties ar kādu sevis izvēlētu fizisku aktivitāti.

Izaicinājuma norise un apbalvošana

6. Aktivitāte, kas veikta pēc 2022. gada 30. novembra plkst. 23.59 vairs netiek ieskaitīta.

7. Aktivitātes rezultātos var tikt augšupielādētas tikai aktivitātes, kas veiktas to norises laikā (laikā, kad tas aktivizēts) iepriekšējās 24 stundas.

8. Dalībnieks, kas nav izpildījis visas šī nolikuma 7.punktā minētās prasības, nepiedalās izlozē par izaicinājuma balvām.

9. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.

10. Piedaloties izaicinājumā, dalībnieks apliecina, ka piekrīt izaicinājuma noteikumiem un ka izaicinājuma rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņa datus izaicinājuma uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai mājaslapā www.saulkrasti.lv un izaicinājuma rīkotāja sociālajos kontos Facebook un Instagram laimestu izsniegšanai, kā arī publicitātes nolūkos tiešā saistībā ar kampaņu, piemēram, pārpublicējot dalībnieka sociālo tīklu ierakstus u.c.

11. Izaicinājuma noslēgumā starp visiem dalībniekiem, kuri izpildījuši izaicinājuma nosacījumus, tiks izlozētas 2 (divas) balvas:

10.1. Viena balva starp dalībniekiem, kuri ietilpst jauniešu vecuma grupā (2009.–1997. dzimšanas gads)

10.2. Viena balva starp dalībniekiem, kuri ir dzimuši līdz 1996. gadam (ieskaitot).

12. Izlozes rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 5. decembrī, publicējot tos mājaslapā www.saulkrasti.lv un izaicinājuma rīkotāja kontos Facebook un Instagram.

13. Lai vienotos par laimētās balvas izsniegšanu, izlozētajiem dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim, (ieskaitot) jāsazinās ar izaicinājuma rīkotāju, nosūtot ziņu uz e-pastu monta.saksone@saulkrasti.lv.

14. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona (izaicinājumā drīkst piedalīties dalībnieki no 13 gadu vecuma), balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošo dokumentu – pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību.

Papildu noteikumi

15. Izaicinājuma rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras kampaņā ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.

16. Ja tiek pierādīts, ka izaicinājuma dalībnieks izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šiem konkursa noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.

17. Izaicinājuma rīkotājs patur tiesības mainīt šī izaicinājuma nolikuma noteikumus izaicinājuma laikā.

Jautājumu gadījumā par izaicinājuma norisi lūdzam sazināties ar izaicinājuma rīkotāju, rakstot e-pastu uz: monta.saksone@saulkrasti.lv.