31. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens

Nolikums

1. Mērķis

1.1 Popularizēt un veicināt riteņbraukšanas sportu Latvijā

1.2 Iesaistīt velobraucienā dažāda vecuma un dzimuma Latvijas iedzīvotājus

1.3 Radīt tautas kopības sajūtu un veicināt veselīgu dzīvesveidu

1.4 Turpināt iesāktās Vienības braucien tradīcijas

2. Organizācija

2.1 Sacensības organizē SIA Igo Japiņa sporta aģentūra, s/b Latvijas Kalnu divriteņu fedrācija sadarbībā ar Latvijas Ritenbraukšanas federāciju

2.2 Organizatoru kontaktinformācija- tālr. 67314150, e- pasts info@velo.lv , mājaslapa www.velo.lv

2.3 Sacensību galvenais tiesnesis - Edmunds Melderis

3. Laiks un vieta

2021. gada 5. septembris Sigulda.Detalizētāka informācija par starta/finiša/apbalvošanas laikiem - www.velo.lv

4. Distances

4.1 Sporta šosejas brauciens ~ 100 km (LRF 1. kategorija)

   4.1 Sporta šosejas braucienā drīkst piedalīties tikai ar UCI-Elite, UCI-Juniors, Masters vai "Cycling for all" licencēm.

   4.2 Sporta šosejas braucienā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2003. gadā un ātrāk.

   4.3. Sporta šosejas braucienā drīkst piedalīties tikai ar šosejas velosipēdiem.

   4.4 Atpaliekot no vadošās grupas vairāk par 15 minūtēm, dalībniekiem vairs netiek nodrošināts policijas un mediciīniskā transporta konvojs. Šādos gadījumos dalībnieki tiek brīdināti un tiem jāturpina distance atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem vai jāizmanto distances beigu transports, lai nokļūtu finiša vietā

4.2. Kalnu divriteņu brauciens~- 48 km (LRF 2. kategorija)

  4.2.1 Kalnu divirteņu braucienā drīkst piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2003. gadā un ātrāk.

  4.2.2 Kalnu divriteņu braucienā drīkst piedalīties ar kalnu divriteņiem (MTB)

4.3. Tautas brauciens – ~37 km

   4.3.1 Tautas braucienā drīkst piedalīties, kas dzimuši 2009. gadā un ātrāk

   4.3.2 Tautas braucienā nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri 2018.-2021. gadā ir bijuši Latvijas izlases sastāvā un startējuši UCI kontinetālajā komandā

  4.3.3 Drīkts piedalīties ar jebkura tipa velosipēdu, kas aprīkots ar bremzēm, izņemot individuālā brauciena velosipēdiem

  4.3.4 Visi dalībnieki ar nestandarta velosipēdiem startē no pēdējā koridora

  4.3.5 Tandēma velosipēdi netiek vērtēti

5. Vērtēšana

 5.1 Šosejas brauciena vērtēšana

Juniores

W-18

2003.-2004. dz.g.

Juniori

M-18

2003.-2004. dz.g.

Vīrieši Elite

M Elite

2002.dz.g. un vecāki (ar UCI-Elite licencēm)

Vīrieši Amatieri

M CFA

1987.-2002. dz.g. (ar CFA licencēm)

Sievietes

W

2002. dz.g. un vecākas

Meistari I

M-35

1977.-1986. dz.g

Meistari II

M-45

1967.-1976. dz.g.

Meistari III

M-55

1957.-1966. dz.g.

Meistari IV

M-65

1956. dz.g un vecāki

   5.1.1 Komandu vērtējums

Komandās var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandas vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 ātrāko komandas dalībnieku rezultātus.. Katrai reģistrētai komanda līdzi distancē drīkst doties viena tehniskās palīdzības automašīna. Automašīnas vadītājam un komandas mehāniķim jābūt LRF licencei

5.2 BOSCH Kalnu divriteņu brauciena vērtēšana

Juniores

W-18

2003.-2004. dz.g.

Juniori

M-18

2003.-2004. dz.g.

Vīrieši

2002.dz.g. un vecāki 

Sievietes

W

2002.dz.g. un vecākas

Meistari I

M-35

1977.-1986. dz.g

Meistari II

M-45

1967.-1976. dz.g.

Meistari III

M-55

1957.-1966. dz.g.

Meistari IV

M-65

1956. dz.g un vecāki

 

5.2.1 Komandu vērtējums

 Komandās var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandas vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 ātrāko komandas dalībnieku rezultātus.

5.3 Tautas brauciena vērtēšana

Sievietes

W

2009.dz.g. un vecākas

Vīrieši

M

2009. dz.g. un vecāki

5.3.1 Komandu vērtējums

Komandās var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandas vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 ātrāko komandas dalībnieku rezultātus.

5.3.2 Īpašais vērtējums

 • Vienotākais mazais uzņēmums (līdz 50 dalībniekiem)
 • Vienotākais lielais uzņēmums (vairāk par 50 dalībniekiem)
 • Viskuplāk pārstāvētā pašvaldība
 • Kuplākā ģimene

6. Pieteikšanās un reģistrācija

6.1 Rēgistrējot dalībnieku,obligāti jānorāda- vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, telefona numurs/e-pasts, izvēlētā distance

6.2 Reģistrāciju var veikt pats dalībnieks vai komandas/uzņēmuma/ģimenes pārstāvis. Pārstāvis reģistrējot uzņemas atbildību, ka dalībnieki tiek informēti par nolikumā minētajiem noteikumiem, īpaši par tiem, kas attiecas un dalībnieku veselību un drošību.

6.3 Lai atvieglotu reģistrāciju lielākām komandām, komandas pārstāvim jāizveido vienots pieteikums www.velo.lv , jānosūta links, kur katrs dalībnieks aizpilda savu reģistrācijas anketu. Pārstāvis var izņemt rēķinu uz uzņēmuma rekvizītiem.

6.4 Pieteikšanās vietas pirms pasākuma

 • www.velo.lv 23.07.2021.- 1.09.2021. - izmantojot internetbanku norēķinu formas (Swedbank un SEB banka klientiem) vai kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.) vai rēķina apmaksa. Ar kredītkarti dalībnieks tiek reģistrēts nekavējoties, izmantojot rēķina pēcapmaksas formu- dalībnieks tiek reģistrēts pēc rēķina apmaksas
 • 03.08.2021.- 28.08.2021 - Siguldā, Tūrisma informācijas centrā, Ausekļa ielā 6, Veloveikalā "Eži" Cēsīs, Pils laukumā 1 un Valmierā, Rīgs ielā 43a

6.5 Pieteikšanās sacensību dienā 05.09.2021. Siguldā

6.6 Dalībnieku starta saraksts tiek publicēts mājaslapā

6.7 Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos tiek noradīts dalībnieka starta numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, vecuma grupa, distance.

6.8 Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu datu pareizību un iekļaušanu starta sarakstā

6.9 Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu labošana/distances vai dalībnieka maiņa ir iespējama līdz 1.09.2021, nosūtot e-pastu uz pieteikumi@velo.lv

6.10 Distances maiņa līdz 1.09.2021 – bez maksas, pēc 1.09.2021. - 10 eur

6.11 Dalībnieka nomaiņa sacensību dienā nav iespējama

6.12 Iepriekšēja numuru izņemšana 3. un 4. septembrī VeloExpress veikalā, Gunāra Astras iela 3, Rīga

 

 

 

7. Dalības maksa

7.1 Samaksātā dalības maksa, atsaucot savu dalību, netiek atdota vai pārcelta uz citām sacensībām

7.2 Ja rēķini par dalības maksu nav apmaksāti līdz 3.09.2021., reģistrācija tiek atcelta !

7.3  Dalības maksas visās distancēs

Vecums un distances

23.07.-08.08

09.08.-29.08

30.08.-01.09

Sacensību dienā

Tautas brauciens

       

2003.-2009. dz.g

10,-

15,-

25,-

30,-

1959.-2002. dz.g.

18,-

25,-

35,-

40,-

1958.dz.g. un vecāki

10,-

15,-

25,-

30,-

Kalnu divriteņu brauciens/ Sporta šosejas brauciens

       

2003.-2004. dz.g.

15,-

20,-

25,-

30,-

1959.-2002.dz.g.

20,-

30,-

35,-

40,-

1958.dz.g. un vecāki

10,-

20,-

25,-

30,-

7.4 Dalības maksā iekļauts:

 • Trašu sagatavošana un marķēšana
 • Tiesnešu darbs
 • Dalībnieka numurs
 • Laika kontroles čips, rezultātu nodrošināšana mājaslapā
 • Sacensību informatīvie materiāli
 • Mantu glabātuve sacensību laikā
 • Dzirdināšanas un ēdināšanas punkti distancēs
 • Maltīte pēc finiša
 • Piemiņas medaļa
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība
 • Izklaides programma
 • Uzvarētāju apbalvošana, specbalvu nodrošināšana
 • Foto un video materiāli
 • Sacensību organizācija, personāla apmaksa

8. Numuru piešķiršana, izņemšana, lietošana un starta secība

8.1 Dalībniekiem, kuri veiks reģistrāciju līdz 1.09.2021., starta numuri tiks piešķirti pēc 2020. gada Vienības brauciena rezultāta

8.2 Dalībniekiem, kuri nav startējuši, starta koridori tiks piešķirti aiz dalībniekiem, kas startējuši Vienības braucienā 2020. gadā

8.3 Piesakoties sacensību dienā, dalībniekam tiek piešķirts pēdējais starta koridors

8.4 Starta numuri tiks piešķirti 2.09.2021.

8.5 Komandām numurus var izņemt pārstāvis, uzrādot dalībnieku sarakstu

8.6 Sporta šosejas brauciena dalībniekiem tiks izniegti 3 numuri. Viens jāpiestiprina uz muguras pa vidu, otrs ieslīpi uz labā sāna, trešias-jāpielīmēs uz velosipēda sēdkļa stutes

8.9 Kalnu divriteņu brauciena dalībniekiem tiks izsniegti 2 numuri. Papīra numurs jāpiestirpina uz muguras labā sāna, plastikāta numurs pie stūres.

8.10 Tautas brauciena dalībniekiem tiks izsniegti 2 numuri. Plastikāta numurs jāstiprina pie velosipēda stūres, uzlīme jāliek uz sēdekļa stutes

8.11 Katram dalībniekam tiek piešķirts numurs, kuram ir piestiprināts laika kontroles čips. Katrs čips ir individuāls un derīgs tikai dalībniekam, kam tas ir reģistrēts. Numurus un mikročipus ir aizliegts samainīt, nodot citai personai vai pārdot

8.10 Numurus nedrīkst bojāt vai plēst nost tā sastāvdaļas

8.11 Par numura nozaudēšanu vai sabojāšanu-5 eiro. (Lūgums velospiēdu, kam ir piestiprināts numurs-uzlīme uz sēdekļa stutes, netransportēt uz automašīnas jumta bagāžnieka)

8.12 Atrodoties distancē, numuriem jābūt redzamiem, nedrīkst locīt, apgriezt vai aizklāt.

8.13 Sacensību tiensešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no koridoriem un trases personas, kas tur atrodas bez starta numuriem

8.14 Starta koridorus dalībnieki ieņem pēc  piešķirtajiem starta numuriem

Sporta šosejas brauciens

Kalnu divriteņu brauciens

Tautas brauciens

1. koridors - 1 līdz 200

1. koridors- 401 līdz 600

1. koridors - 2001 līdz 2200

2. koridors - 201 līdz 400

2. koridors - 601 līdz 800

2. koridors - 2201 līdz 2400

u.t.t

3. koridors - 801 līdz  1000

3. koridors - 2401 līdz 2600

 

u.t.t.

u.t.t.

8.15 Kalnu divriteņu braucienā vīrieši ar UCI-Juniors licenci startē no 1. koridora, sievietes ar UCI-Juniors licenci startē no 2. koridora (izņemot dalībniekus, kas pēc iepriekšējā gada rezultāta ir izcīnījuši labāku vietu)

8.16 Īpašos gadījumos organizatoriem ir tiesības piešķirt dalībniekam jebkuru no koridoriem

8.17 Pēdējā koridorī stājas dalībnieki ar nestandarta velosipēdiem vai tie, kuriem līdzi ir bērni kā pasažieri-  velokrēsliņos vai velopiekabēs

8.18 Dalībniekiem starta koridorā jāieiet ne vēlāk kā 10 min pirms starta. Stingri aizliegts kāpt pāri vai celt velosipēdu pāri koridoru norobežojošām sētām

8.19 Dalībnieks startē no piešķirtā koridora vai sliktāka/zemāka

8.20 Patvaļīgi mainot koridoru, tiek piešķirts sods- diskvalifikācija

9. Apbalvošana

9.1 Sporta šosejas brauciena apbalvošana

Sievietes

W Sport

2004.dz.g. un vecākas

1.- 3. vieta

Piemiņas kauss, diploms, ziedi

     

1.-6. vieta

Naudas prēmija

Vīrieši

M Sport

2004. dz.g. un vecāki

1.-3. vieta

Piemiņas kauss, diploms, ziedi

     

1.-6. vieta

Naudas prēmijas

Juniores

W 18

2003.-2004. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Juniori

M 18 

2003.-2004.dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Vīrieši Elite

M Elite

2002.dz.g. un vecāki (ar UCI-Elite licencēm)

1. vieta

Piemiņas kauss

Vīrieši amatieri

M CFA

1987.-2002. dz.g. (ar CFA licencēm)

1. vieta

Piemiņas kauss

Sievietes

W

2002. dz.g. un vecākas 

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari I

M 35

1977.-1986. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari II

M 45

1967.- 1976. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari III

M 55

1957.-1966. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari IV

M 65

1956.dz.g. un vecāki

1. vieta

Piemiņas kauss

Naudas prēmijas*

Vieta

Summa

1. vieta

100 eur

2. vieta

75 eur

3. vieta 

50 eur

4. vieta

balva

5. vieta

balva

6. vieta

balva

* Ja vienai personai kalendārā gada laikā balvu kopējā vērtība pārsniedz 143 eur, saskaņā ar LR likumu, balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar IIN (
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 1. punkta 10. apakšpunkts )  Nodokļu nomaksu veic balvas saņēmējs.

** Saskaņā ar LRF sacensību organizēšanas noteikumiem, ja absolūtajā vērtējumā sievietēm ir mazāk par 6 dalībniecēm, naudas prēmija aizstājama ar balvām.

 

Komandu vērtējums

1.-3. vieta

Komandu vērtējums

LRF piemiņas kauss

Komandas 4 ātrāko braucēju rezultātu summa

9.2 Kalnu divriteņu brauciena apblavošana

Sievietes

W MTB

2004.dz.g. un vecākas

1.- 3. vieta

Piemiņas kauss, diploms, ziedi, naudas prēmija

Vīrieši

M MTB

2004. dz.g. un vecāki

1.-3. vieta

Piemiņas kauss, diploms, ziedi, naudas prēmija

Juniores

W 18

2003.-2004. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Juniori

M 18 

2003.-2004.dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Vīrieši 

2002.dz.g. un vecāki 

1. vieta

Piemiņas kauss

Sievietes

W

2002. dz.g. un vecākas 

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari I

M 35

1977.-1986. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari II

M 45

1967.- 1976. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari III

M 55

1957.-1966. dz.g.

1. vieta

Piemiņas kauss

Meistari IV

M 65

1956.dz.g. un vecāki

1. vieta

Piemiņas kauss

 Naudas prēmijas

1. vieta

50 eur

2. vieta

30 eur

3. vieta 

20 eur

* Ja vienai personai kalendārā gada laikā balvu kopējā vērtība pārsniedz 143 eur, saskaņā ar LR likumu, balvas pārsnieguma summa tiek aplikta ar IIN (
"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 1. punkta 10. apakšpunkts )  Nodokļu nomaksu veic balvas saņēmējs.

Komandu vērtējums

1.-3. vieta

Komandu vērtējums

Piemiņas kauss

Komandas 4 ātrāko braucēju rezultātu summa

 

9.3 Tautas brauciena apbalvošana

Sievietes

W

2009.dz.g. un vecākas

1.-3. vieta

Piemiņas kauss, diploms, ziedi, balva

Vīrieši

m

2009.dz.g. un vecāki

1.-3. vieta

Piemiņas kauss, diploms, ziedi, balva

Komandu vērtējums

1.-3. vieta

Komandu vērtējums

Piemiņas kauss

Komandas 4 ātrāko braucēju rezultātu summa

 NEIERODOTIES UZ APBALVOŠANU BALVAS NETIKS IZSNIEGTAS.

9.4 Speciālie piemiņas kausi

Vienotākais mazais kolektīvs (līdz 50 dalībniekiem)

Piemiņas kauss

Vienotākais leilais kolektīvs ( virs 50 dalībniekiem)

Piemiņas kauss

Viskuplākā pašvaldība

Piemiņas kauss

Viskuplākā ģimene

Piemiņas kauss

9.5. Retro velo specbalvas

 • Stilīgākā ģimene
 • Stilīgākā dāma
 • Stilīgākais kungs

10. Tiesāšana un informācija dalībniekiem

Sacensības notiek saskaņā ar UCI noteikumiem. 31. Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienu vada LRF apstiprināta tiesnešu brigāde

10.1 Aizsargķivere ir obligāta. Tai jābūt aiztaisītai, bez piestirpinātiem jebkādiem priekšmetiem (t.sk. video kameras)

10.2 Laika skaitīšana katrā braucienā tiek uzsākta pēc galvenā tiesneša dota starta signāla līdz finiša šķērsošanas brīdim

10.3 Artkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks

10.4 Par patvaļīgu disances saīsināšanu vai finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā sods- diskvalifikācija

10.5 Ieteicams distancē līdzi ņemt pumpi, rezerves kameru, dzērienu, mobilo telefonu, medikamentus- pēc nepieciešamības

10.6 Nav ieteicams brauciena laikā izmantot austiņas mūzikas atskaņošanai

10.7 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole

 

10.8 Šosejas distanču potenciālajiem visu vecuma grupu uzvarētājiem obligāti jāiziet tehniskā kontrole tam speciāli norādītā vietā., ja kontrole nav veikta uzreiz pēc finiša, dalībnieks var netikt apbalvots. Pieļaujamais velosipēda minimālais vsras- 6 kg. Atļautie pārnesumi un ekipējums- atbilstoši UCI un LRF noteikumiem.

10.9 Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenzinu galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc brauciena beigām, iemaksājot 25 eur. Ja pretenzija tiek apmierināta, nauda tiek atgriezta.

10.10 Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas 24 stundas pēc to publicēšanas mājaslapā un tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.11 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības lemt jautājumus ,kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot, veikt izmaiņas nolikumā

10.12 Tiesnešu, organizatoru, Valsts policijas, Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem

10.13  Sacesību organizatori neuzņemas atbildību par par nepreizu/maldinošu  datu sniegšanu, reģistrējoties sacensībām, kā arī nenes atbildību par cilvēkiem, kas dodas distancē bez reģistrācijas vai organizatoru piekrišanas. Ir aizliegts atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies distancei

10.14 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu, par dalībnieku personīgo mantu bojājumu, gūtajām traumām, kas iegūtas sacensību laikā

10.15 Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, uzņemas atbildību  par savu veselības stāvokli, dodoties distancē, apņemas ievērot CSN un sacensību nolikumu, ikviens ir atbildīgs par savu drošību

10.16 Ja trasē ir manīts, ka kādam nepieciešama jebkāda veida palīdzība, nekavējoties jāinformē sacensību organizatori pa ārkārtas tālr. 26655444

10.17 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt, ka sacensību laikā kā arī pirms un pēc tām tiks uzņemtas forogrāfijas un video, kas var tikt publicēti, izmantoti reklāmas un mārketinga aktivitātēm

10.18 Atrastās mantas lūgums nofot organizatoriem.

10.19 Lūgums dalībniekiem, nemest zemē atkritumus- ūdens glāzes/pudeles, sporta uztura iepakojumus u.tml.

 

 

11. Personas datu aizsardzība

  1. SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra” un s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.velo.lv.
  2. Datu pārzinis ir s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija, adrese: Brīvības gatve 222, Rīga, LV-1039.
  3. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
  4. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@velo.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
  5. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
  6. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.velo.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
  7. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@velo.lv.