Challenge Main Goal

Collect your moving time during challenge time

Accepted sport types

Main Rules

Only individual results available
Only activities with GPS data are accepted
Only activities started after joining challenge are accepted
Activities must be uploaded 24 hours after start
Minimum duration of activity must be 35 minutes
Activities must be done in specific location

Workouts Can Be Recorded With

Workouts Can NOT Be Recorded With:

About Challenge

Cienījamie dalībnieki!

Lūdzu, ņemiet vērā:

  •  ka lai aktivitāte tiktu pieskaitīta Jūsu rezultātam, aktivitātei jābūt vismaz 35 min garai. Tas minēts izaicinājuma nolikumā;