Attālinātais skrējiens “Izskrien Latviju Jelgavā!” 

NOLIKUMS

  1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS

1.1.    Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu, veikt 1836 metru garu distanci, kas simboliski iezīmēs Latvijas valsts robežas kopējo garumu – 1836 kilometrus.

1.2.    Popularizēt un attīstīt skriešanas tradīcijas Jelgavā kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

1.3.    Noskaidrot ātrākos skrējējus sieviešu/meiteņu un vīriešu/zēnu grupās.

1.4.   Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” iniciatīvu cikla “Būšu aktīvs” pasākums: 16. apņemšanās. Veltīts “Sporta servisa centra” 20. gadadienai.

  1. VADĪBA

Sacensības organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” sadarbībā ar Jelgavas vieglatlētikas klubu un SIA “Distant Race Management”. Kontakttālrunis: 26549932.

  1. LAIKS UN VIETA

3.1.    Sacensības notiek laika posmā no 2021. gada 15. novembra  līdz 2021. gada 30. novembrim.

3.2.    Sacensības norisināsies pa nomarķētu trasi. Starta un finiša vieta atradīsies Pasta salā blakus bērnu rotaļu laukumam, būs atzīmēta ar norādi.

3.3.    Dalība sacensībās ir bezmaksas.

  1. DISTANCE

4.1.    Distances garums ap 1836 m.

4.2.    Rezultātu distancē var uzlabot neierobežotu reižu skaitu: tā kā sacensību ilgums ir divas nedēļas, dalībnieki distanci var veikt jebkurā laikā no 2021. gada 15. novembra  līdz 2021. gada 30. novembrim. Dienas laikā var reģistrēt tikai vienu rezultātu. Sacensību noslēgumā tiks vērtēts katra dalībnieka labākais rezultāts distancē.

  1. DALĪBNIEKI

5.1.      Sacensībās piedalās:

    5.1.1. zēni un meitenes 2005.–2008. g.dz.,

    5.1.2. jaunieši un jaunietes 2001.–2004. g.dz.,

    5.1.3. vīrieši un sievietes 1966.-2000. g.dz.

    5.1.4. dāmas un kungi 1967. g.dz un vecāki.

5.2.      Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

5.3.      Piedaloties sacensībās, dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un MK noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

5.4.      Sacensību laikā skrējēji attālināti sveic viens otru, izvairoties no  fiziska  kontakta  (apskāvieni,  rokas  spiedieni  utt.).

5.5.      Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

5.6.      Noslēdzoties sacensībām, mājaslapas www.jelgava.lv “Sporta servisa centra” sadaļā tiks publicēts sacensību rezultātu kopvērtējums pa vecuma grupām.

5.7.      Sacensību rezultāti tiks pārbaudīti, un sacensību organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja rezultāts rada aizdomas, ka dalībnieks distanci ir veicis nevis skrienot, bet, piemēram, ar velosipēdu vai kādu transportlīdzekli.

  1. APBALVOŠANA

1.–3. vietas ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar organizatoru sarūpētām balvām, savukārt pieci izvēlēti dalībnieki pēc nejaušības principa saņems pārsteiguma balvas.

  1. REĢISTRĀCIJA

7.1.      Reģistrēšanās sacensībām notiek mājaslapā distantrace.com.

7.2.      Jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide), Strava.

7.3.      Jāpiesakās sacensībām “Izskrien Latviju Jelgavā!”.

7.4.      Paveicot distanci, rezultāti automātiski augšupielādēsies distantrace.com.

  1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

8.1.      Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir SIA "Distant Race Management", reģistrācijas numurs: 40203146904 (turpmāk tekstā – Pārzinis).

8.2.      Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas gads – tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi.

8.3.      Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.

8.4.      Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.

8.5.      Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.

8.6.      Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

8.7.      Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

  1. DAŽĀDI

9.1.      Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Sacensību fotogrāfijas un  videomateriāli var tikt izmantoti arhīva uzkrāšanas vajadzībām. 

9.2.      Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā.

9.3.      Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar Nolikumu.