Izaicinājuma mērķis

Walk, run or ride a bike and collect active points

Pieļaujamie sporta veidi

Galvenie noteikumi

Tikai individuālie rezultāti
Tiek pieņemtas aktivitātes ar pieejamu aktivitātes maršrutu
Tiek pieņemtas aktivitātes, kas veiktas pēc pievienošanās izaicinājumam
Aktivitāšu sinhronizācija jāveic 24 stundas pēc aktivitātes sākšanas

Servisi, ar ko var ierakstīt aktivitātes

Servisi, ar ko NEVAR ierakstīt aktivitātes:

Par izaicinājumu

Join a challenge, do your favorite sport and collect points.

How many active points can you collect?

What to do to participate in this challenge?

  1. Switch on your sports app during your workout (and switch it off after)
  2. Be sure that GPS data is switched on
  3. Walk, run or ride a bike at a place and time that suits you
  4. Collect your active points:
    • 1km by bike - 1 point
    • 1km by running, walking - 5 points
  5. Collect your active points during one month and keep up with your ranking among other participants during the challenge