ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Datu pārzinis ir SIA "Distant Race Management" (turpmāk - DRM), reģ. nr 40203146904, adrese: Rīga, Kungu iela 25 - 66, LV-1050.

1.2. DRM kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: hi [at] distantrace.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties DRM juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

1.3. DRM apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni distantrace.com, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.

2. Dokumenta piemērošanas sfēra

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

2.3. DRM rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē lietotājs sniedz personas datus (distantrace.com mājaslapā, papīra formātā, telefoniski vai čata saziņā) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu ieguve un izmantošana

3.1. Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, tad kad Jūs sniedzat DRM informāciju, lai reģistrētos distantrace.com vietnē, lai saņemtu informāciju, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar DRM vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

3.2. Dati, kurus DRM varētu apkopot no Jums:

3.3. Informācija, ko saņemam no citām lietotnēm. Mēs varam saņemt informāciju par jums no trešām personām. Piemēram, ja pakalpojumam piekļūstat, izmantojot trešās puses savienojumu vai pieteikšanos, piemēram, Facebook Connect, “sekojot, “patīk”, pievienojot DRM lietojumprogrammu, saistot savu kontu ar DRM pakalpojumu utt., šī trešā puse var nodot noteiktu informāciju par sava pakalpojuma izmantošanu DRM. Šī informācija var ietvert, bet ne tikai, ar jūsu kontu saistīto lietotāja ID (piemēram, jūsu Facebook UID), piekļuves pilnvaru, kas nepieciešama, lai piekļūtu šim pakalpojumam, visu informāciju, ko esat atļāvis trešajai personai koplietot ar mums, un visu informāciju, ko esat publiskojis saistībā ar šo pakalpojumu. Pirms saistīšanas vai savienojuma izveides ar pakalpojumu vienmēr pārskatiet un, ja nepieciešams, pielāgojiet konfidencialitātes iestatījumus trešo pušu tīmekļa vietnēs un pakalpojumos. Varat arī atsaistīt savu trešās puses kontu no pakalpojuma, pielāgojot iestatījumus trešās puses pakalpojumam. Ja atsaistīsit savu trešās personas kontu, mēs vairs nesaņemsim informāciju, kas apkopota par jums saistībā ar šo pakalpojumu. Ja sazināsities ar mums, izmantojot sociālos medijus, tostarp Instagram, Facebook vai TikTok, un izvēlēsities koplietot jūsu lietotāja ģenerēto saturu ar mums, mēs, iespējams, saņemsim informāciju, piemēram, jūsu izveidotos videoklipus, jūsu fotoattēlu, konta nosaukumu un komentārus par DRM.

3.4. Parole – simbolu virkne, kas zināma tikai lietotājam un šifrētā formā tiek saglabāta Portālā. Parole tiek izmantota lietotāja autentifikācijai. Lietotājs pats ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles neizpaušanu trešajām personām. Paroles tiek apkopotas un uz serveriem atrodas šifrētā veidā, līdz ar to nav zināmas trešajām pusēm.

3.5. Piesakoties jaunumu saņemšanai, DRM uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem. Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai vai atteiksieties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Informācija par piekrišanas atsaukumu vai atteikumu tiks saglabāta, lai pienācīgi izpildītu Jūsu pieprasījumu nesūtīt komerciālus paziņojumus.

3.6. Saskaņā ar DRM privātuma politiku, Ja datus par saviem komandas biedriem ievada komandas kapteinis, visiem komandas dalībniekiem ir jābūt par to informētiem un jābūt devušiem sava piekrišana gan datu nodošanai DRM, gan dalībai pasākumā.

3.7. DRM apstrādā personu datus šādiem nolūkiem:

3.8. Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs ievietojat komentārus vai atsauksmes par kādām no sacensībām, blogiem vai ziņojumu dēļiem šajā mājas lapā, tad jebkura personiski identificējama informācija, kas būs minēta, būs pieejama un izmantojama ikvienam, kas lasa vai skatās šos komentārus vai rakstus. Šajā gadījumā mēs neesam atbildīgi par personiski identificējamo informāciju, ko esat izlēmuši sniegt caur šādiem kanāliem. Visu iesniegto komentāru un atsauksmju autori ir identificējami. Ja autors pieprasa dzēst informāciju par sevi kā personu, komentāri un atsauksmes dzēstas netiek, tiek dzēsti tikai dati, kas var identificēt autoru.

3.9. Atsauksmju un komentāru saturā aizliegts iekļaut:

Par atsauksmju vai komentāru saturu ir atbildīgs tā autors. Ja atsauksmju vai komentāru saturā ir iekļauts kaut kas no augstāk minētā DRM ir tiesības saturu dzēst un ziņot par to tiesībsargājošajām iestādēm.

3.10. No Health Connect saņemtā informācija tiks izmantota saskaņā ar Health Connect atļauju politiku, tostarp ierobežotas lietošanas prasībām.

4. Sīkdatnes

4.1. Dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes distantrace.com apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot distantrace.com izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes distantrace.com sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par distantrace.com apmeklētāju darbībām vietnē.

4.2. distantrace.com mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes (HTTP Cookie, Google Tag). “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir distantrace.com mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Mājas lapas lietotājam ir iespēja atteikties no šādas sīkdatnes lietošanas.

4.3. distantrace.com mājaslapā ir uzstādīts “Facebook Pixel”, kas nodrošina iespēju rādīt personalizētu reklāmu Facebook platformā. Mājas lapas lietotājam ir iespēja atteikties no šādas sīkdatnes lietošanas.

4.4. Ja Jūs vēlaties ierobežot, bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, tad šāda iespēja ir nodrošināta, mainot Jūsu lietotās pārlūkprogramma iestatījumus. Jūs nevarat atteikties no nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu izmantošanas, jo bez tām nav iespējams nodrošināt Mājaslapas funkcionēšanu. Arī no analītisko sīkdatņu izmantošanas Jūs nevarat atteikties, jo tās ir nepieciešamas, lai mēs uzlabotu Mājaslapas darbību. Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Jūs varat atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

4.5. Sīkdatņu informācija netiek nodota ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

5. Datu drošība

5.1. DRM aizsargā lietotāju datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un DRM saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

5.2. DRM uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.

5.3. Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi DRM par tīmekļa vietnes distantrace.com lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, DRM nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai DRM nozīmētajām atbildīgajām personām.

5.4. DRM neizpauž trešajām personām lietotāju personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. DRM glabā un apstrādā lietotāju datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

6.2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, lietotāja personas dati tiek dzēsti.

7. Piekļuve personas datiem

7.1. DRM apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi asociācijas rīcībā, lietojot tīmekļa vietni distantrace.com.

7.2. Vietnes distantrace.com apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot DRM pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: hi [at] distantrace.com. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju:

7.3. Lietotājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt DRM piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt DRM veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz lietotāju, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz DRM likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no DRM pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sacensību organizēšanu, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

7.4. Tīmekļa vietnes distantrace.com apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar DRM pa e-pastu: hi [at] distantrace.com.

7.5. Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa lietotāja informācijas jau ir ievietota mājas lapas distantrace.com profila sadaļā, kur lietotājs var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

7.6. Saņemot lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, DRM pārliecinās par lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.7. DRM atbildi lietotājam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā lietotāja norādīto atbildes saņemšanas veidu.

7.8. DRM nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un lietotāja iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, lietotājam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

8. Privātuma politikas izmaiņas

8.1. Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes distantrace.com izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni distantrace.com, kā arī vispār to nelietot. DRM patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē distantrace.com pieejamā Privātuma politikas redakcija.

8.2. Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: hi [at] distantrace.com.

Redakcija spēkā no 2021. gada 1. marta

Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour