EIROPAS JŪDZE – KRĀJ JŪDZES!:

tiešsaistes izaicinājums

1.jūnijs – 05.jūnijs 2022

NOLIKUMS

  1. Mērķis:

1.1. Popularizēt sportisku, veselīgu un  aktīvu dzīvesveidu.

1.2. Kopā nosvinēt kustību prieku, staigājot, skrienot vai kustoties citā iespējamā veidā kopā ar pārējiem Eiropas iedzīvotājiem.

1.3. Iesaistīt aizvien vairāk dalībnieku fiziskajās aktivitātēs, piedāvājot distanci jūdzes garumā, ko var viegli paveikt, lai iesaistītu dažādu vecumu, fizisko spēju un sagatavotības līmeņa iedzīvotājus.

1.4. Veicināt  starpinstitūciju  sadarbību,  iesaistot  kopīgu aktivitāšu  organizēšanā  iedzīvotājiem valsts,  pašvaldību iestādes un  nevalstiskās organizācijas, neformālās grupas.

1.5. Atbalstīt un popularizēt tautas sporta aktivitātes.

1.6. Veicināt sportiska, veselīga un aktīva dzīves veida novitātes -  jaunu, perspektīvu pasākumu un aktivitāšu izplatību.

  1. Vadība:

2.1. Pasākumu Latvijā koordinē Latvijas Tautas sporta asociācija, pasākuma koordinators: Anastasija Marčenko, t. 26895037. E-pasts: ltsa@riga.lv, tīmekļa adrese:  www.sportsvisiem.lv

 

  1. Vieta un laiks:

Eiropas jūdzes norises laiks no 1.jūnija - 5.jūnijam. Izaicinājumā var piedalīties ikviena fiziska persona, kura atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

  1. Dalībnieki:

Eiropas jūdzes tiešsaistes izaicinājumā var piedalīties ikviens interesents, kas ir sasniedzis 13 gadu vecumu.

  1. Pieteikšanās un pasākuma norise:

5.1. Dalībnieks veic reģistrāciju portālā https://distantrace.com/lv/. Reģistrāciju var veikt, ievadot e-pastu un paroli vai izmantojot kādu no saviem sociālajiem tīkliem (Facbook vai Google). Reģistrācija portālā jāveic šeit -  https://distantrace.com/lv/konts/signup/

5.2. Kad reģistrācija veikta, tad savam kontam jāpievieno sporta serviss, kas tiks izmantots aktivitāšu ierakstīšanai. Tiek atbalstīti sekojoši servisi:

Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide) un Decathlon Coach. Aktivitātes ierakstu ar telefonu atbalsta Polar, Suunto, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide) un Decathlon Coach. Savu sporta servisu var pieslēgt šeit - https://distantrace.com/lv/konts/socialie/

5.3. Jāreģistrējas sacensībām “Eiropas jūdze”. Sacensības var atrast sadaļā “Sacensības” šajā saitē - https://distantrace.com/lv/sacensibas/. Reģistrējoties, jāizvēlas distance, kura tiks veikta sacensību ietvaros.

5.4. Laika posmā no 1. līdz 5. jūnijam dalībniekam jebkurā izvēlētā vietā un sev ērtajā laikā ir jākrāj jūdzes (1,609 km = 1 jūdze) sev piemērotā veidā (skrienot, soļojot, nūjojot, skrituļojot utt.), ievērojot valstī noteiktus ar Covid-19 saistītus ierobežojumus. Veiktās aktivitātes ir jāieraksta ar ieslēgtiem GPS datiem (lai tiek fiksēts maršruts), izmantojot sporta servisu, kas ir iepriekš pieslēgts pie dalībnieka profila (skatīt punktu 5.2.). Minimālā distance ir viena jūdze. Katra dalībnieka individuāli veiktā distance tiek summēta. Mērķis ir visiem kopā savākt pēc iespējas vairāk jūdžu.

5.5. Pēc aktivitātes veikšanas tā jāsaglabā un rezultāts automātiski tiks fiksēts portālā https://distantrace.com. Drošībai iesakām veikt aktivitāti ar vairākiem servisiem vienlaicīgi, lai gadījumā, ja viens no servisiem “nenostrādā”, ir pieejams rezerves aktivitātes ieraksts. Ja dalībnieks ir pieslēdzis vairākus servisus, tad tiks fiksēts tikai viens rezultāts.

  1. Datu apstrāde un informācija:

6.1. LTSA informē, ka dalībnieku personas dati un informācija tiks apstrādāta saskaņā ar LTSA privātuma politiku (https://sportsvisiem.lv/ltsa-privatuma-politika/).

Pasākuma dalībnieku foto, video, rezultāti tiks izvietoti interneta vietnēs Eiropas jūdzes pasākuma popularizēšanai kā arī  informācija par pasākuma dalībniekiem un aktivitātēm tiks atainota starptautiskajā Eiropas jūdzes vietnē https://www.europeanmile.com/, LTSA mājas lapā www.sportsvisiem.lv un https://distantrace.com

  1. Apbalvošana

Ar piemiņas balvām tiks apbalvoti 3 izlozēti dalībnieki, kuri būs veikuši vismaz 21 jūdzi