Zemāk apkopoti svarīgākie punkti no Latvijas skolu Ziemas festivāla 2022 Virtuālo sacensību nolikuma
 

  1. Katras komandas mērķis ir katram dalībniekam individuāli Latvijas valsts teritorijā veikt pēc iespējas lielāku attālumu (attālums tiek noteikts pēc katra dalībnieka veiktajiem metriem un kilometriem, ko fiksē viedierīces GPS) virtuālā festivāla sacensību norises laikā, kas tiek pieskaitīts skolu komandas kopvērtējumam. Veikt distanci sacensību periodā ir iespējams vienā vai vairākos no piedāvātajiem Festivāla sporta veidiem. 
  2. Aktivitātei jābūt veiktai ar ieslēgtu GPS.
  3. Huawei un Health Mate (Withings) neatbalsta GPS datu apstrādi Platformā un šīs aplikācijas Festivālā laikā nevar izmantot.
  4. Sacensību organizatori un Festivāla platformas uzturētāji neatbild par tehniskajām problēmām, kas saistītas ar aplikāciju darbību dalībnieka viedierīcē Festivāla laikā (t.sk. ja viedierīce neatbalsta sporta aplikāciju(as) vai, ja aktivitāte netiek ieskaitīta viedierīces pēkšņas izslēgšanās dēļ). Vai arī, ja aktivitāte ierakstīta neatbilstoši noteikumiem, piemēram, neieslēdzot GPS datus.
  5. Platforma nav piemērota ar trenažieriem veikto aktivitāšu uzskaitīšanai.
  6. Festivāla organizatoru mērķis ir sniegt dalībniekiem un komandām patīkamu pieredzi sacensībās ar precīziem un ticamiem rezultātiem. Reģistrējoties sacensībām, katrs dalībnieks apņemas sacensties godprātīgi, ievadot precīzus datus un pareizi kalibrējot savu aprīkojumu. Festivāla organizētāji patur tiesības anulēt rezultātus, kuri izskatās kļūdaini vai neierasti, kā arī apturēt dalībnieka konta darbību. 

 

Atgādinām, ka piesakoties Latvijas skolu Ziemas festivālam 2022 katrs dalībnieks vai dalībnieka pārstāvis ir atzīmējis, ka:

  1. Apņemās veikt aktivitātes godprātīgi.
  2. Ir iepazinies ar Ziemas Festivāla nolikumu un tam piekrīt.