# Nosaukums Laiks KM
171 Āgenskalna sākumskola 00:00:00 0 0 0 0 0 0
101 Āgenskalna Valsts ģimnāzija 48:03:01 282,5 84,1 165 0 0 33,4
127 Aglonas vidusskola 31:11:03 161,3 16,4 72 0 72,9 0
112 Aizupes pamatskola 53:54:43 235 34,3 120,4 78,9 0 58,4
86 Allažu pamatskola 90:07:12 333,2 147,4 185,8 0 0 0
166 Alsungas pamatskola 00:00:00 0 0 0 0 0 0
5 Alūksnes novada vidusskola 599:10:57 3212,6 381,1 1218 13,5 2272,7 0
44 Augstkalnes pamatskola 217:39:42 720,3 102,3 700,9 0 0 0
61 Baldones sākumskola 129:12:32 495,8 58,4 361,2 146,5 425,4 16,8
4 Baldones vidusskola 639:13:51 3524,9 391,8 2084 797,5 1301,3 373,8
104 Balvu Valsts ģimnāzija 72:28:33 262,1 137,3 150,9 0 0 0
52 Bauskas Valsts ģimnāzija 178:18:36 594,2 431,3 362,4 0 0 0
135 Brīvā Māras skola 28:45:52 123,5 9,3 102,7 0 13,2 15
18 Brīvdabas vidusskola 388:07:29 1455,7 137,6 1238,1 13,2 84,4 0
168 Burtnieku Ausekļa pamatskola 00:00:00 0 0 0 0 0 0
68 Cēsu 1. pamatskola 115:05:10 466,8 89,3 204,6 24,5 142,4 5,9
47 Cēsu 2. pamatskola 79:39:22 672,5 0 96,7 0 575,8 0
85 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 🇱🇻 99:48:17 336,7 36,4 203,2 19,4 80,1 0
12 Cēsu Pilsētas vidusskola 431:51:50 1751,7 766,4 1353,8 0 142,5 16,9
109 Cēsu Valsts ģimnāzija 35:37:35 249,5 30,2 124,3 0 95 0
132 Ciblas vidusskola 48:40:10 143 28,9 157,1 0 0 0
1 Daugavpils 12. vidusskola 1052:17:50 4597,4 1727,8 4615,7 0 164,7 0
78 Daugavpils 13. vidusskola 65:45:19 382,7 12,1 111 0 259,5 0
22 Daugavpils 15. vidusskola 354:44:58 1281,3 664,7 563,6 0 53 0
75 Daugavpils 16.vidusskola 72:20:50 399,8 36,4 65 0 298,4 0
116 Daugavpils 3.vidusskola 34:52:37 215,6 0 36,7 0 178,9 0
143 Daugavpils 9. vidusskola 15:06:16 83,1 47,8 0 0 35,3 0
58 Daugavpils Centra vidusskola 83:37:01 532,4 16,5 140 0 375,9 0
98 Daugavpils Saskaņas pamatskola 44:42:20 292,9 0 10,4 0 282,5 0
107 Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs 43:04:53 259,4 37,9 39,8 0 181,7 0
114 Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola 110:13:22 226 180,6 179,2 0 0 0
64 Daugavpils Valsts ģimnāzija 97:01:08 486 147,9 302,5 0 35,6 0
95 Daugavpils Vienības pamatskola 80:36:41 305,2 28,7 197,4 0 79,1 0
128 Druvas vidusskola 45:03:27 159,3 80,4 78,9 0 0 0
46 Ērgļu vidusskola 166:24:09 711,8 57,2 550,2 69,8 93,4 13,6
9 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 325:27:24 2195,4 190,8 875,6 0 2015,9 0
55 Friča Brīvzemnieka pamatskola 301:50:12 559,2 71,8 471,9 7,2 8,3 0
65 Galēnu pamatskola 163:20:01 483,8 85,2 484,6 0 0 0
66 Griķu pamatskola 146:55:01 483,4 3 604,2 0 0 0
11 Grundzāles pamatskola 500:25:16 1869,1 218,7 1364,9 111,7 744,7 3,8
3 Gulbenes novada vidusskola 801:56:44 4126,6 811,1 1395,2 0 3398,2 19,4
134 Ikšķiles vidusskola 36:12:32 126,1 0 69,7 56,4 0 0
71 Indras pamatskola 106:55:50 446 0 195,8 11,3 409,8 0
41 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 186:28:24 791,4 50,3 960 4,8 13,6 0
76 Jaunogres vidusskola 88:27:53 396,6 23,7 755,9 0 12 0
21 Jelgavas 4. vidusskola 353:15:30 1306,6 288,8 1157,9 0 91,9 0
69 Jelgavas Centra pamatskola 135:46:39 461,4 146,7 592,9 0 0 7,9
17 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 359:24:23 1483,7 125,6 1563,6 45,6 17,6 0
16 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 449:07:51 1504,1 609,1 1681,9 0 0 0
24 Jelgavas Valsts ģimnāzija 295:06:19 1205,4 445,5 970,1 23,5 6,3 0
60 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 165:34:48 502,8 234,4 310,1 0 182,4 0
140 Jura Neikena Dikļu pamatskola 34:13:21 101,7 39 112,3 0 12,2 0
173 Jūrmalas Aspazijas pamatskola 00:00:00 0 6,1 79,1 0 0 0
138 Jūrmalas Jaundubultu vidusskola 24:55:49 106,2 0 225,7 0 0 0
43 Jūrmalas Kauguru vidusskola 369:52:32 744,4 609 459,9 0 0 0
108 Jūrmalas Majoru vidusskola 47:15:19 251,5 148,2 43,2 0 0 72,1
115 Jūrmalas Mežmalas vidusskola 85:16:48 220,2 3 217,2 0 0 0
142 Kalsnavas pamatskola 21:30:51 88,7 0 69,8 0 53,8 0
23 Ķeguma komercnovirziena vidusskola 360:57:41 1267,2 599,1 844,0 0 114 0
158 Ķeipenes pamatskola 04:06:29 13 10,6 13 0 0 0
13 Krāslavas ģimnāzija 291:57:22 1671,6 151 602,1 0 1008 19,5
120 Krāslavas Varavīksnes vidusskola 51:40:34 196,9 42,6 71,6 0 82,7 0
131 Laurenču sākumskola 29:31:13 149,7 1,4 144,1 50 67,5 0
110 Lazdonas pamatskola 74:27:51 244,6 66,5 85,2 0 142,9 0
159 Liepājas Liedaga vidusskola 03:17:40 11,7 0 11,7 0 0 0
81 Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 74:11:55 377,6 269,1 108,5 0 0 0
156 Līgatnes Jauno Līderu vidusskola 18:03:47 37,2 6,1 73,2 1,2 0 0
15 Madlienas vidusskola 553:46:54 1577,8 599,0 2535,8 62,6 56,8 5,3
117 Madonas Valsts ģimnāzija 32:55:23 214 0 51,3 0 162,7 0
70 Mālpils vidusskola 139:56:06 454,7 109,8 358,4 122,1 25,5 5,7
89 Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola 83:23:54 317,9 134 526,5 0 26,3 0
82 Mārupes Valsts ģimnāzija 39:27:10 365,9 182,1 29,8 16 138 0
53 Mazsalacas vidusskola 153:37:03 577,5 151,2 428,8 72,3 171,9 0
73 Mežinieku pamatskola 102:50:21 405,4 30,1 421 0 0 0
29 Milzkalnes sākumskola 296:12:33 1051,4 259,5 814,2 0 0 0
161 Mores pamatskola 00:48:17 6,3 6,3 0 0 0 0
48 Ogres 1. vidusskola 160:38:41 665,6 118 489,1 0 206,5 0
25 Ogres sākumskola 460:18:50 1193 63,9 1375,4 0 112,8 0
92 Ogres tehnikums 🇱🇻 26:51:13 312,2 53,5 8,6 0 250,1 0
8 Ogres Valsts ģimnāzija 598:15:04 2381,3 893,7 3795,1 27 434,8 5,3
113 Ozolnieku vidusskola 45:34:06 232,6 91,4 234,1 24,2 0 19,1
100 Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" 🇱🇻 67:54:12 286,5 68,9 177,2 15,6 62,5 0
40 Pamatskola "Rīdze" 267:33:13 793,9 177,4 704 90,7 42,1 0
103 PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 64:36:13 273 40,2 226,1 0 6,7 0
150 Praulienas pamatskola 10:35:30 53,7 0 0 0 73,6 0
146 Priekuļu vidusskola 08:20:37 65,6 0 22,5 0 43,1 0
136 Privātā pamatskola DOMDARIS 38:46:22 120,2 24,9 64 0 23,7 24,5
124 Privātā sākumskola “Namiņš” 54:38:37 176,2 76,4 215,4 0 2,4 0
99 Privātā vidusskola PATNIS 66:35:34 290,6 81 163,5 0 46,1 0
2 Pulkveža Oskara Kalpaka profesionalā vidusskola 1050:19:53 4287,5 2032,6 2481,6 0 15 0
160 Puškina licejs 02:11:18 10,5 3,2 4,3 0 3 0
62 Rīgas 1. Kristīgā pamatskola 135:39:16 493,5 140,5 369,3 0 23,3 0
90 Rīgas 1. vidusskola 59:01:50 317,8 274,9 48,9 0 0 0
72 Rīgas 21. vidusskola 239:41:02 413,2 6,5 691,2 0 5,1 0
121 Rīgas 22. vidusskola 56:32:37 193,1 36,5 156,6 0 0 0
106 Rīgas 25. vidusskola 139:21:23 261,3 204,9 158,8 0 0 0
111 Rīgas 40. vidusskola 48:36:25 241,6 28,5 213,1 0 0 0
144 Rīgas 45.vidusskola 15:43:46 77 0 19,8 57,2 0 0
42 Rīgas 49. vidusskola 179:12:25 789,1 238,8 672,5 0 32,3 0
149 Rīgas 51. vidusskola 15:20:02 57 0 67,8 0 11 0