Velo CEĻOTĀJU izaicinājums "Latvijas velo vasara 2021" NOLIKUMS

 

“LATVIJAS VELO VASARA 2021” ir ceļotāju izaicinājums, kur dalībnieki individuāli vai grupās pārvietojas pa Latvijas teritoriju ar velo, izvēles secībā apmeklējot kontrolpunktus novadu centros un pilsētās, iepazīstot Latvijas skaistākās vietas un draudzīgākos cilvēkus, vietējos mājražotājus, māksliniekus, izpētot dažādus vēsturiskus notikumus.

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselīgu, sportisku dzīvesveidu.

1.2. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

1.3. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, tūrisma attīstību.

1.4. Noteikt Latvijā aktīvākos veloceļotājus.

2. NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1. Vasara šogad tiek pagarināta. Sākot no 2.aprīļa un aktīvi darbojoties līdz 30. septembra plkst. 23:00.

2.2. “LATVIJAS VELO VASARA 2021” norit visā Latvijas teritorijā.

2.3. Velo orientēšanās izaicinājumu organizē  velomānu kopa (Jelgava),  Kontaktinformācija (e-pasts): ekspedicija.info@inbox.lv Telefons: 29733112

2.4. Tā kā šogad ieviešam korekcijas un atvieglojam darbošanos gan jums, gan mums (nebūs jāiesūta foto kolāžas no apmeklētajiem objektiem, bet foto noteikti uzņemiet, lai ir ko publicēt, ievietot sociālo tīklu laika joslā), tad karte ar papilduzdevumiem tiks papildināta līdz pat 30.aprīlim.

3. DALĪBNIEKI

Velo orientēšanās izaicinājumā var piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. Protams, kopā ar ģimenes locekļiem drīkst braukt arī jaunāki, taču reģistrējas tikai pieaugušie.

4. REZULTĀTU NOTEIKŠANA

4.1. Izaicinājuma rezultātu veido:

4.1.1 dalībnieka punkti, ko viņš ieguvis izaicinājuma laikā. Punktus var iegūt ar sekojošām aktivitātēm:

  • kontrolpunktu apmekējums;
  • papilduzdevumu apmeklējums (automātiski ievadītie punkti-baznīcas, tiklīdz piebrauc pie baznīcas, nedaudz uzkavējies, uztaisi foto, lai tevi uzķer gps un pieskaita tev 2 punktus par katru baznīcu) un foto uzdevumi (dots tikai foto un mājiens par atrašanās vietu noteiktajā novadā)
  • bonusa punkti (tiks piešķirti par vietu starpfinišos, tiks pieskaitīti manuāli)

Piemēram: 170 p (par KP) + 100 p (papilduzdevumi) + 30 p (bonuss) = 300 punkti

4.1.2. nobrauktie kilometri, kas reģistrēti https://distantrace.com/lv/  izaicinājumā "Latvijas velo vasara 2021".

4.2. Rezultātu noteikšanai izaicinājuma dalībniekiem jābūt nodrošinātiem ar ierīci fotogrāfēšanai un ierīci, kurā ir lejuplādēta kāda no aktivitāšu ierakstu veikšanas lietotnēm (GARMIN, POLAR, MapMyRide, Decathlon, Suunto  u.c.) un jābūt reģistrētam izaicinājumā "Latvijas Velo vasara 2021". Sava sporta servisa lietotne jāpiesledz pie sava konta DistantRace un visas savas aktivitātes izaicinājuma ietvaros jāveic ar pieslēgto servisu.

4.3. Aktivitātes ieraksts ir jāsāk tajā novadā, kurā tiks meklēti kontrolpunkti. Ja aktivitātes veikšanas laikā tiks šķērsotas novadu robežas, tad objektu punkti tiks piešķirti tikai par to novadu, kurā aktivitāte sākta. Ja ir vēlme vienlaicīgi apmeklēt vairākus novadus viena izbrauciena laikā, tad jāveic vairāki aktivitāšu ieraksti.  

5. APBALVOŠANA

5.1. Finišējušajiem dalībniekiem tiks pasniegta medaļa. Par “finišējušu dalībnieku” tiks uzskatīti 4000 punktu ieguvēji.

5.2. Kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.

5.3. Organizātori patur tiesības apbalvot dalībniekus ar veicināšanas balvām.

5.4. Apbalvošana notiek speciālā pasākumā pēc finiša.

6. DALĪBAS MAKSA

6.1. Dalības maksa izaicinājumā “Latvijas velo vasara 2021” dalībniekiem netiek piemērota.

6.2. Maksa tiek piemērota atskaites velobraucienu organizēšanai (kopēji velobraucieni ar dažādu uzdevumu risināšanu, četru Latvijas vietu iepazīšanu, pēc velo orientēšanās principa), un iegūtie līdzekļi tiks izmantoti gan izaicinājuma organizēšanai, starpfinišu diplomu izgatavošanai, video sižetu veidošanai/reklāmai, medaļu izgatavošanai. Par šiem braucieniem tiks sniegta informācija vēlāk.

6.2.1. Dalības maksājumu 3 EUR jāveic kontā LV50HABA0551030652281, maksājumā norādot: “dalība Latvijas Velo vasara”, Vārds, Uzvārds. Šajos pasākumos drīkst piedalīties visi, arī izaicinājumam nereģistrētie, taču tiem dalības maksa atskaites velobraucienos ir 5 EUR. Pēc maksājuma veikšanas saņemsiet velo orientēšanās karti un uzdevumus norādītajā epastā.

7. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI VELO ORIENTĒŠANĀS IZAICINĀJUMĀ

7.1. Ievērot godīgas spēles principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

7.2. Ievērot Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības noteikumus.

7.3.Dalībniekiem obligāti jāveic atzīmēšanās FB profila laika joslā, pievienojot #latvijasvelovasara2021 (ja nav FB profila, tad pievieno foto STRAVA un pievieno #latvijasvelovasara2021, vai draugiem.lv).

7.4. Izaicinājuma dalībniekam publicējot foto FB, kas ir viens no atskaites veidiem, noteikti jāpievieno #latvijasvelovasara2021

7.5. Atsaucoties uz vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas stājās spēkā pēc 2019.gada 25.maija, arī izaicinājuma organizators aizsargā sevi no nesaprašanās. Tātad, ja dalībnieks piekritis izaicinājumam, pieslēdzies izaicinājumam, viņš automātiski ir slēdzis arī oficiālu vienošanos par atļauju izmantot viņa iesūtītos foto materiālus izaicinājuma reklamēšanai. Protams, veidosim atkāpes, ja fotogrāfijā redzams bērns, veiksim korekcijas, un veidosim foto izskatu glītu, bet izaicinājums ir saistīts ar fotogrāfēšanos objektos, tāpēc viss ir skaidrs kā diena - pieteicies, tātad atļāvi!

8. DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS

8.1. Šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus.

8.2. Izmantot jebkādus motorizētus transporta rīkus tieši maršruta veikšanā (aizkļūšanā uz starta vietu, protams, vilcieni, autobusi, auto utt).

8.3. Atstāt velobraucienu laikā jebkāda veida atkritumus!!!

9. VESELĪBA UN DROŠĪBA

9.1. Ikviens dalībnieks reģistrējoties izaicinājumam apliecina to, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību dalībai izaicinājumā. Izaicinājuma organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām veselības problēmām vai traumām izaicinājuma laikā.

9.2. Ikviens dalībnieks, reģistrējoties izaicinājumam apliecina, ka ievēros Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības noteikumus un izaicinājuma Nolikumu.

10. DISKVALIFIKĀCIJA UN PROTESTI

10.1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro izaicinājuma Nolikuma prasības (arī https://distantrace.com/lv/ tiks izvērtēti jūsu aktivitātes veidi, braukšanas ātrums, tāpēc nav jēga mēģināt braukt citādi kā tikai ar velosipēdu)

10.2. Protesti tiek pieņemti nosūtot pretenziju izaicinājuma organizatoriem izmantojot saziņas e-pastu. Pretenzijas izskata tiesnešu kolēģija.

10.3. Velo orientēšanās izaicinājuma organizatori patur tiesības mainīt izaicinājuma gaitu vai arī apstādināt izaicinājumu, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu izaicinājuma dalībniekiem.

11. PAPILDUS NOTEIKUMI

11.1. Organizatoram ir tiesības mainīt nolikumu pasākuma laikā, par ko tiks informēti pasākuma dalībnieki.

 

TERMINALOĢIJAS SKAIDROJUMS UN INFORMĀCIJA PAR IZAICINĀJUMA NORISI

KP karte - Kontrolpunktu (KP) karte visiem pieejama mājas lapā www.distanrace.com.

Kontrolpunkts (automātiski fiksēsies ja tur piebrauksi) - Atskaites punkts, kas apstiprinās Jūsu konkrētās vietas apmeklējumu. Kontrolpunktā jānofotogrāfē objekts, jābūt pievienotiem objekta nosaukums, datums, kad foto uzņemts. Šo dari priekš sevis, lai ir pa rokai, ja kaut kas nenostrādā un vajag pierādījumu. Par katru KP apmeklējumu tiek ieskaitīti 10 (tiks precizēts) punkti.

Papilduzdevums (automātiski fiksēsies ja tur piebrauksi) - Papilduzdevums ir apceļojamā novada (pilsētas) baznīcas. Jānofotogrāfē un nedaudz jāuzkavējas pie objekta, lai GPS fiksē tavu atrašanās vietu un ieskaitītu punktus. Tieši tāpēc veic foto, lai ja nu tomēr neieskaitās, lai ir ko uzrādīt. Par papilduzdevuma apmeklējumu tiek piešķirti 2 (tiks precizēts) punkti.

Papilduzdevums ar foto - Papilduzdevumi ar foto un nelielu mājienu. Atkarībā no grūtības tiks piešķirti 5 vai 10 punkti.

Bonusa punkti - Papildus punkti tiks piešķirti par īpašu nosacījumu izpildi izaicinājuma gaitā (dalība konkrētos pasākumos, ieņemtā vieta starpfinišos, veiktie kilometri katrā novadā u.c. aktivitātes). Starpfinišu bonusa punkti katrā tālāk minētajā datumā- pirmajai vietai 100p, 2.v-70p, 3.v-50p, 4.v-40p, 5.v-30p, 6.v-20p, 7.v-10p, 8.v-5p, 9.v-3p, 10.v-1p. Par iespēju iegūt citus bonusa punktus tiks izziņots izaicinājuma gaitā, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms konkrētā pasākuma.

Foto uzņemšana - Paralēli tiks veidota interesantāko foto galerija divās kategorijās – “Smaidam kopā” (pa ceļam uztvertais humors, kāds interesants sastaptais iedzīvotājs, kas ļaujas fotosesijai, kādas vietas neparastais nosaukums) un “Latvija mana” (dabas skats vai pilsētvide ar objektu)!  Uzņemam skaistas fotogrāfijas!!! Intresantāko foto autoriem tiks piešķirti bonusa punkti.

Izaicinājuma kontrollaiks - Laiks no izaicinājuma starta brīža (01.04.2021.plkst.3:00), līdz finiša brīdim (30.09.2021, plkst.23:00), kad dalībniekiem tiks ieskaitītas nolikumā atrunātās aktivitātes. Pēc izaicinājuma kontrollaika beigām (30.09.2021.,plkst.23:00), objektu apmeklējumi un foto iesūtīšana netiek ieskaitīti.

Starpfinišs - Izaicinājuma gaitā tiks fiksēti  četri starpfiniši:

  1. 4. maijs (plkst. 23.00);
  2. 27. jūnijs (plkst.23.00);
  3. 25.jūlijs (plkst. 23.00);
  4. 31. augusts (plkst. 23.00).