“Vairo savu enerģiju!” izaicinājuma nolikums

Aktivitātes organizētājs un norise

“Vairo savu enerģiju!” izaicinājumu (turpmāk tekstā – aktivitāte) organizē SIA “Berga vīns” uzņēmums sadarbībā ar  (turpmāk tekstā – rīkotājs) sadarbībā ar SIA “Distant Race Management”.

 

Norises laiks

Aktivitāte notiek no 2021.gada 2. novembra līdz 1. decembrim (ieskaitot).

Norises kārtību saskaņā ar šiem aktivitātes noteikumiem nosaka rīkotājs, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem aktivitātes dalībniekiem.

Aktivitātē var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Minimālais noteiktais dalībnieka/-ces vecums, lai piedalītos aktivitātē ir 13 (trīspadsmit) gadi.

Aktivitātē ejot, skrienot, nūjojot, orientējoties veikt vismaz 60 km dotajā laika posmā.

Distances jāveic ārpus telpām ar ieslēgtiem GPS datiem.

 

Reģistrācija

Lai piedalītos aktivitātē un pretendētu uz vienu no balvām,  dalībniekam jārīkojas sekojoši:

Reģistrējies platformā distantrace.com (https://distantrace.com/lv/konts/socialie/);

Pievieno sporta lietotni, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide) - https://distantrace.com/lv/konts/socialie/;

Piesakies aktivitātei “Vairo savu enerģiju” (https://distantrace.com/lv/izaicinajumi/vairo-savu-energiju/apply/)

Dodoties distancē, ieslēdz GPS un sporta programmu savā viedierīcē;

Veiktā aktivitāte automātiski tiks reģistrēta šajā uzdevumā;

Aktivitātei vari pievienoties norises laikā, jebkurā brīdī;

 

Norise un apbalvošana

Dalībnieki, kuri nav izpildījuši visas šajā nolikumā minētās prasības, nepiedalās balvu izlozē.

Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.

Piedaloties aktivitātē dalībnieki apliecina, ka piekrīt aktivitātes noteikumiem un rīkotājs drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai “Berga vīns” Facebook lapā.

Piedaloties aktivitātē, dalībnieki bez atlīdzības piešķir rīkotājam visas tiesības uz aktivitātē ietvaros radīto video, attēlu, rakstveida vai citu intelektuālo īpašumu, kā arī piešķir rīkotājam tiesības bez atlīdzības un neierobežoti to rediģēt, kopēt, izplatīt, tulkot un publiski attēlot jebkurā veidā publicitātes nolūkos, gan mājas lapā, gan sociālajos tīklos.

Aktivitātei noslēdzoties, starp visiem dalībniekiem, kuri izpildījuši  nosacījumus, tiks noteikti (vadoties pēc datiem, kas saņemti no dalībnieka viedierīces) un ar pārsteiguma balvām tiks apbalvoti:

  • 5 izaicinājuma dalībnieki, kuri būs veikuši vismaz 60 km noteiktajā laika posmā.

Papildus noteikumi

Dalībnieki, piesakoties aktivitātei, apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

Piedaloties aktivitātē, dalībniekiem jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Aktivitātes rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras aktivitātē ir piedalījušās, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.

Ja tiek pierādīts, ka dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar aktivitātes noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.

Aktivitātes rīkotājs patur tiesības mainīt šī nolikuma noteikumus aktivitātes laikā. Jautājumu gadījumā par aktivitātes norisi var sazināties ar rīkotāju, rakstot uz e-pastu: bergavins@inbox.lv vai zvanot pa tel. nr. 27711931 (Sanda Berga)