Izaicinājuma mērķis

Individuālas kilometru krāšanas sacensības, pārvietojoties ar velosipēdu. Aktivitātes starts vai finišs Liepājas valstpilsētas teritorijā.

Pieļaujamie sporta veidi

Galvenie noteikumi

Tikai individuālie rezultāti
Tiek pieņemtas aktivitātes ar pieejamu aktivitātes maršrutu
Tiek pieņemtas aktivitātes, kas veiktas pēc pievienošanās izaicinājumam
Aktivitāšu sinhronizācija jāveic 24 stundas pēc aktivitātes sākšanas
Tiek pieņemtas aktivitātes, kas ir ilgākas par 10 minūtēm
Tiek pieņemtas aktivitātes, kas ir garākas par 1 km
Maksimālā distance, kas tiek ieskaitīta vienas aktivitātes ietvaros ir 15 km
Aktivitātes jāsāk vai jābeidz noteiktā ģeogrāfiskajā lokācijā
Dienas laikā tiek pieņemta viena garākā aktivitāte

Servisi, ar ko var ierakstīt aktivitātes

Servisi, ar ko NEVAR ierakstīt aktivitātes: