Veloaktīvs 2023

2023. gada 15. aprīlis – 29. septembris

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums

Audzināt cilvēkos saudzējošu attieksmi pret dabu.

Veicināt cilvēku regulāru nodarbošanos ar fiziskām aktivitātēm brīvā dabā.

Popularizēt riteņbraukšanu Liepājā, kā visiem pieejamu sporta veidu.

Noskaidrot attāluma izaicinājuma sacensību “Veloaktīvs 2023” (turpmāk - Izaicinājums) dalībnieku komandas, kuras ar riteņbraukšanas aktivitāšu palīdzību sakrājušas visvairāk kilometrus.

2. Laiks un vieta

Izaicinājums notiks no 2023. gada 15. aprīļa plkst. 12.30 līdz 29. septembra plkst. 22.00. Izaicinājuma aktivitātes jāsāk vai jābeidz Liepājas valstspilsētas teritorijā.

3. Vadība

Izaicinājumu rīko Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” ar Liepājas valstspilsētas atbalstu.

4. Izaicinājuma programma

15. aprīlis – velorogaininga sacensību “Velobums” norises vietā (bērnu rotaļu laukumā Jūrmalas parkā, Liepājā)

 • 10.30 – 11.30 Reģistrācijas palīdzība, atbildes uz jautājumiem par Izaicinājumu
 • 12.00 Atklāšanas ceremonija, informācija
 • 12.30 Izaicinājuma starts

4. jūnijs – 1. starpfininšs (par pirmajām 50 dienām)

25. jūlijs – 2. starpfininšs (par periodu no 51. līdz 100. dienai)

14. septembris – 3. starpfinišs (par periodu no 101. līdz 150. dienai)

 

29. septembris – velorogaininga sacensību “Nakts Velobums” norises vietā (skvērā pie “Čili Pizza” Stendera ielā)

 • 22.00 Izaicinājuma finišs
 • 23.00 Izaicinājuma uzvarētāju apbalvošana un pasākuma noslēgums

5. Dalībnieki un grupas

Dalībnieki var būt jebkurš interesents.

Izaicinājumā var piedalīties dalībnieki no 13 (trīspadsmit) gadu vecuma (vai jaunāks, izmantojot vecāku izveidotu apakškontu).

Izaicinājuma vērtēšana notiks starp vairākām grupām:

 • Jauno ģimeņu – dalībnieki komandās līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 7 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • Ģimeņu – dalībnieki komandās līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • OPEN – dalībnieki komandās līdz 5 cilvēkiem, vecāki par 14 gadiem, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma)
 • Veterānu – dalībnieki komandās līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 50 gadiem

6. Izaicinājuma formāts

Izaicinājums “Veloaktīvs 2023” ir komandu riteņbraukšanas sacensības, kur dalībnieki individuāli pārvietojoties ar velosipēdu krāj kilometrus komandas kopējam rezultātam. Mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku kilometru kopskaitu.

Par komandas dalībnieku tiek uzskatīts tikai tāds dalībnieks, kurš pats pārvietojas ar velosipēdu.

Velosipēds nedrīkst būt aprīkots ar elektromotoru, kā arī Izaicinājumā netiks ieskaitītas ar velotrenažieri veiktās aktivitātes.

7. Pievienošanās Izaicinājumam

Izaicinājumam var pievienoties jebkurā brīdī platformā distantrace.com.

Dalībnieka pievienošanās soļi Izaicinājumam:

 • Reģistrējas platformā distantrace.com;
 • Pievieno sporta lietotni, kurā tiks fiksētas aktivitātes: (Garmin, Suunto, MapMyRun, Polar, Decathlon, Addidas Runtastic u.c.) vai pievieno Distantrace lietotni savam IWatch;
 • Apliecina piekrišanu sacensību nolikumam un reģistrējas Izaicinājumam “Veloaktīvs 2023”, pievienojoties savai komandai vai izveidojot jaunu, ja komanda iepriekš nav reģistrēta;
 • Ieraksta riteņbraukšanas aktivitāti viedierīcē un/vai lietotnē, lai veiktā aktivitāte  automātiski tiktu reģistrēta Izaicinājumā;
 • Izaicinājuma dalībnieka profilam platformā ir jābūt publiskam.

8. Riteņbraukšanas aktivitāšu veikšana un apkopšana

Riteņbraukšanas aktivitāte tiek veikta dalībnieka viedierīcē vai lietotnē, bet veikto aktivitāšu apkopošana un pieskaitīšana Izaicinājuma rezultātam notiek dalībnieka izveidotā un iestatītā/savienotā platformas distantrace.com profilā.

Lai aktivitātes tiktu ieskaitītas Izaicinājuma, dalībniekam ir jāreģistrējas Izaicinājumam un jāpieslēdz sava sporta lietotne pirms aktivitātes veikšanas. Tiks ieskaitītas tikai tās aktivitātes, kas veiktas pēc reģistrācijas Izaicinājumā un pēc Izaicinājuma sākuma. Izaicinājuma norises laiks un vieta norādīta nolikumā iepriekš.

Lai riteņbraukšanas aktivitāte tiktu ieskaitīta Izaicinājumā, tai jāilgst vismaz 10 minūtes ar vismaz 1 km distanci.

Aktivitāte ir jāsinhronizē ar distantrace.com pirms Izaicinājuma norises beigu laika. Mobilās lietotnes tiks sinhronizētas automātiski, tomēr dalībnieki tiek aicināti pārliecināties par datu sinhronizāciju pirms Izaicinājuma beigām. Izaicinājumā var augšupielādēt tikai aktivitātes, kas veiktas Izaicinājuma laikā iepriekšējās 24 stundās.

9. Izaicinājumā iekļauts

 • Izaicinājuma platformas distantrace.com izmantošana;
 • diploms par dalību Izaicinājumā;
 • balvas no atbalstītājiem Izaicinājuma starpposmos;
 • īpašs pasākums un apbalvošanas ceremonija Izaicinājuma noslēgumā;
 • balvas 1.-3. vietu ieguvējiem katrā komandu grupā Izaicinājuma kopvērtējuma apbalvošanā;
 • velosipēds vienam pēc nejaušības principa izvēlētam dalībniekam.

10. Uzvarētāja noteikšana

Uzvarētājkomanda tiek noteikta katrā grupā atsevišķi, ņemot vērā katras komandas dalībnieku kilometru kopsummu.

Vienāda kilometru skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem ātrāk finišējusī komanda.

11. Apbalvošana

Uzvarētāji tiks apbalvoti klātienē 29. septembrī pulksten 23.00 – velorogaininga sacensību “Nakts Velobums” norises vietā (skvērā pie “Čili Pizza” Stendera ielā)

 • Balvas no atbalstītājiem Sacensību starpposmos.
 • Balvas 1.-3. vietu ieguvējiem katrā komandu grupā Sacensību kopvērtējuma apbalvošanā.
 • Iespējamas organizatoru pārsteigumu balvas dalībniekiem.

12. Dalībnieku drošība

Izaicinājuma dalībnieki ievēro ceļu satiksmes noteikumus.

Dalībnieki pārvietojas ar velosipēdiem, kas aprīkoti atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

Dalībnieki izmanto aizsargķiveres un atstarojošās vestes.

Dalībniekiem obligāti jāiepazīstas un jāievēro Izaicinājuma drošības noteikumi. Dalībnieks apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret Izaicinājuma rīkotājiem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ.

13. Pārkāpumi un protesti

Izaicinājuma rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuras Izaicinājumā ir piedalījušās, vismaz 1 (vienu) reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, vai pārkāpjot drošību.

Ja tiek pierādīts, ka Izaicinājuma dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar šo nolikumu, tiek anulēta bez brīdinājuma.

Protesti tiek nosūtīti Izaicinājuma rīkotājiem e-pastā. Rīkotāju pieņemtais (protesta) lēmums tiks nosūtīts atbildes e-pastā.

14. Rezultāti

Dalībnieki, kas būs reģistrējušies Izaicinājumam varēs sekot līdzi saviem rezultātiem, izmantojot DistantRace platformu.

15. Izaicinājuma nolikums un tā izmaiņas

Izaicinājuma dalībnieks viennozīmīgi piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

Rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

Rīkotājiem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti Sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt izmaiņas šajā nolikumā.

Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 04.04.2023.

16. Personas datu aizsardzība

Piesakoties Izaicinājumam, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un pieļautajām kļūdām, ievadot informāciju.

Datu pārzinis ir Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis”, adrese: Siguldas iela 19-41, Liepāja, LV-3401. Izaicinājuma rīkotājs ciena dalībnieku privātumu.

Piesakoties Izaicinājumam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei Izaicinājuma rīkošanas vajadzībām. Izaicinājuma rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus, komandas nosaukumu un grupu.

Publiski redzamajos rezultātos ir redzama dalībnieka vārds, uzvārds, komanda un grupa, kas arī tiks izmantota sabiedrības informēšanai par Izaicinājuma norisi.

Jebkurā brīdī Izaicinājuma dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos personas datos. Ja dalībnieka personas dati tiek dzēsti, tad šī persona un pārstāvētā komanda nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas Izaicinājuma dalībniekiem.

Izaicinājuma rīkotājiem nav piekļuves dalībnieku izveidotajām parolēm. Tās atjaunot var katrs dalībnieks pats, autorizējoties distantrace.com platformā. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par paroles drošību. Aizliegts sava konta pieslēgšanās datus nodot citām personām.

Katrs dalībnieks ir atbildīgs par drošību ierīcēs, no kurām pieslēdzas distantrace.com platformā. Dalībnieks atbild par piekļuves ierobežošanu savām viedierīcēm un visām darbībām, kas tiek veiktas kontā vai izmantojot sava konta pieslēgšanās informāciju.

Izaicinājuma dalībnieki, piesakoties Izaicinājumam, piekrīt Izaicinājuma laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai Izaicinājuma rīkotāja vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā veloronis.lv, medijos un sociālajos portālos.

Dalībnieks, piesakoties Izaicinājumam, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datubāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām Izaicinājuma informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@veloronis.lv.

Jautājumu gadījumā par Izaicinājuma norisi lūdzam sazināties ar rīkotājiem:

veloronis@veloronis.lv

Inga Krivcova +371 26324104

Margarita Teivāne +371 29748164