Skrējiens “Jelgavas apļi” – attālinātas sacensības

NOLIKUMS

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMS
  1.1. Popularizēt un attīstīt skriešanas tradīcijas Jelgavā kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.
  1.2. Noskaidrot ātrākos skrējējus dažādās distancēs un dažādās grupās.
   
 2. VADĪBA

Sacensības organizē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” (SSC) sadarbībā ar Jelgavas Vieglatlētikas klubu un SIA “Distant Race Management”. Kontakttālrunis: 26549932.

 1. LAIKS UN VIETA
  3.1Sacensības notiek laika posmā no 2022. gada 1. maija līdz 2022. gada 31. maijam.
  3.2. Sacensības norisināsies pa Pasta salas nomarķētu pastaigu celiņu. Starta un finiša vieta būs atzīmēta ar norādi.
                       
   
 2. DISTANCES
  4.1. Dalībnieks var piedalīties šādās distancēs:
          
  3,2 km – 2 apļi,

           6,4 km – 4 apļi.
  4.2. Dalībnieks var startēt vienā vai abās distancēs. 
  4.3. Rezultātu izvēlētajā distancē var uzlabot neierobežotu reižu skaitu: sacensību ilgums ir 31 diena, dalībnieks distanci var veikt jebkurā laikā. Dienā distantrace.com var reģistrēt vienu rezultātu katrā distancē. Sacensību noslēgumā tiks vērtēts katra dalībnieka labākais rezultāts katrā distancē. 

   
 3. DALĪBNIEKI
  5.1. Dalība sacensībās ir atklāta, un var piedalīties visi interesenti šādās vecuma grupās:
         5.1.1. zēni un meitenes 2006.–2009. g.dz.,
         5.1.2. vīrieši un sievietes 2005. g.dz. un vecāki.
  5.2. Dalībnieki, piesakoties sacensībām, apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
  5.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
  5.4. Sacensību rezultāti tiks pārbaudīti, un sacensību organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja rezultāts rada aizdomas, ka dalībnieks distanci ir veicis nevis skrienot, bet, piemēram, ar velosipēdu vai kādu transportlīdzekli. 

   
 4. APBALVOŠANA
  1.–3. vietas ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar organizatoru sarūpētām balvām, savukārt pieci izvēlēti dalībnieki pēc nejaušības principa saņems pārsteiguma balvas. Izloze notiks 2022. gada 1. jūnijā, un organizatori ar balvu ieguvējiem sazināsies personīgi. Balvu varēs saņemt SSC birojā Uzvaras ielā 8, Jelgavā, līdz 2022. gada 22. jūnijam.

   
 5. REĢISTRĀCIJA
  7.1. Reģistrēšanās sacensībām notiek mājaslapā distantrace.com.
  7.2. Jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide).
  7.3. Jāpiesakās sacensībām “Skrējiens “Jelgavas apļi” – attālinātās sacensības”.
  7.4. Paveicot distanci, rezultāti automātiski augšupielādēsies distantrace.com. 

   
 6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  8.1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir SIA "Distant Race Management", reģistrācijas numurs: 40203146904 (turpmāk tekstā – Pārzinis).
  8.2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas gads – tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi.
  8.3. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.
  8.4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.
  8.5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.
  8.6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.
  8.7. Personai, konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

   
 7. DAŽĀDI
  9.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā.
  9.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar Nolikumu.