Toyota Rīgas Velomaratons 2021

NOLIKUMS

 

1. Mērķis

    1.1. Popularizēt riteņbraukšanu Rīgas iedzīvotāju vidū

    1.2. Veicināt veselīgu, aktīvu dzīvesveidu

    1.3. Turpināt iesāktās Rīgas velomaratona tradīcijas

2. Organizācija un vadība

Brīvības gatve 224, k-3, LV-1039, tālr. 67314150, info@velo.lv

Atbildīgais par epidemioloģisko drošību: Igo Japiņš, tālr. 29515116

Rīgas velomaratonu organizē SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra”, biedrība Latvijas Kalu divriteņu federācija, biedrība Latvijas Riteņbraukšanas federācija sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

3. Sacensību laiks,vieta, distances, starta/finiša laiki

    3.1. 19. septembris, 11. novembra krastmala, ~9:00-18:00

    3.2. Distances

        3.2.1. Sporta brauciens - 64 km (4 apļi x16 km) – nepieciešama LRF vai citas valsts UCI apstiprināta licence atbilstoši vecumam un meistarībai

        3.2.2. Tautas brauciens – 32 km (2 apļi x16 km)

        3.2.3. Ģimenes brauciens – 16 km (1 aplis x 16 km)

    3.3. Starta laiki tiek publicēti nedēļu pirms sacensībām www.velo.lv. Ņemot vērā epidemioloģisko drošību, dalībniekiem uz starta zonu jāierodas neilgi pirms                 sava starta laika. Finiša laiku katrs dalībnieks saņem sms/epastā, kā arī rezultāti tiek publicētu www.velo.lv

4. Pieteikšanās un dalības maksa

    4.1. Iepriekšējā pieteikšanās- www.velo.lv/www.distantrace.com  sākās 29. jūlijā un noslēdzas 15. septembrī 23:59.

    4.2. Piesakoties sacensību dienā, dalībnieks startē no pēdējā koridora!

    4.3. Uzņēmumi un komandas var saņemt rēķinu, reģistrējoties mājaslapā. Saņemrais rēķins jāapmaksā līdz 16. septembra 12:00, pretējā gadījumā dalībnieki             var netikt reģistrēti.

    4.4. Lai veiktu dalībnieka pārreģistrāciju, distances maiņu vai ir kādas citas neskaidrības par starta sarakstu, dalībniekam jāraksta ziņa organizatoriem                         info@velo.lv.  Distances maiņu sacensību dienā var veikt par papildus samaksu- 10 eur.

    4.5. LRF licencētos jaunos sportistus (2005. - 2008.dz.g.) var pieteikt tikai viņu treneri ar LRF apstiprinātiem sarakstiem, kuri jāatsūta sacensību                                   organizatoriem uz e-pastu: info@velo.lv noteiktajā dalības maksas termiņā.

 1. 4.6. Dalības maksa

 

Dzimšanas gads

29.07.-15.08.

16.08.-29.08.

30.08.-12.09.

13.09.-15.09.

Sacensību dienā

Sporta brauciens

 

 

 

 

 

 

 

2003.-2004. dz.g.

15 eur

15 eur

18 eur

20 eur

25  eur

 

1962.-2002.dz.g.

20 eur

22 eur

25 eur

30 eur

35 eur

 

1961.dz.g. un vecāki

12 eur

12 eur

15 eur

15 eur

25 eur

Tautas brauciens

 

 

 

 

 

 

 

2003.-2008. dz.g.

12 eur

15 eur

18 eur

20 eur

25 eur

 

1962.-2002.dz.g

18 eur

21 eur

25 eur

27 eur

35 eur

 

1961.dz.g. un vecāki

10 eur

10 eur

12 eur

15 eur

25 eur

 

LRF licencēti 2005.-2008.dz.g

10 eur

10 eur

12 eur

15 eur

25 eur

Ģimenes brauciens

 

 

 

 

 

 

 

2004.dz.g. un vecāki

7 eur

7 eur

10 eur

12 eur

15 eur

 

2005.-2014.dz.g.

5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

 

 1. 4.7. Dalības maksā iekļauts:
  • Dalībnieka numurs ar laika kontroles mikročipu
  • Rezultātu nodrošināšana, individuāla izsūtīšana
  • Piemiņas medaļa
  • Atspirdzināšanās/enerģijas punkti distancē
  • Dzeramais ūdens un ēdiena paciņa finišā
  • Neatliekamā medicīniskā palīdzība
  • Foto un video no sacensībām (www.velo.lv)
  • Tiesnešu, organizatoru, slēgtas trases nodrošināšanas darbs

5. Starta kārtība

 1. 5.1. Sporta distances dalībnieki (<500) startē vienlaicīgi, bez īpaši noteikta dalībnieku izvietojuma starta koridorī

 2. 5.2. Tautas distances dalībnieki (>500) tiek sadalīti vairākos braucienos- vienlaicīgi startējo 2-3 koridoriem. Ieeja koridorī atbilstoši starta numuriem, kas tiek           piešķirti ņemot vērā iepriekšējā gadā Toyota Rīgas velomaratonā izcīnīto vietu. Pārējie dalībnieki tiek sarindoti pēc pieteikšanās datuma. Atsevišķos               gadījumos organizatoram ir tiesības piešķirt starta numurus pēc saviem ieskatiem.

 3. 5.3. Ģimenes brauciena dalībnieki (<500) startē vienlaicīgi, bez īpaši noteikta dalībnieku izvietojuma koridorī.

 4. 5.4. Dalībnieka pienākums ir korekti norādīt savu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus, lai nerastos kļūdas reģistrācijā (ja startē ne pirmo reizi, datiem jābūt               norādītiem tieši tāpat kā iepriekš,), kā arī sekot līdzi savai starta pozīijai, piešķirtajam numuram.www.velo.lv/www.distantrace.com

 5. 5.5. Ja nepieciešams veiks korekcijas dalībnieka anketā- dzimšanas dati, vārds, uzvārds, komanda, līdz 16. septembra 12:00 jāsūta ziņa organizatoram                 info@velo.lv

 6. 5.6. Dalībnieki ierodas TIKAI uz savas distances startu, lai novērstu dažādu distanču dalībnieku plūsmu pārklāšanos

 7. 5.7. Treneru pieteiktie,LRF licencētie, 2005.-2008. gadā dzimušie jaunieši Tautas braucienā startē no viena koridora

6. Numuru saņemšana

*Numura aizmugurē pielīmēts mikročips, kas fiksēs jūsu laiku, tādēļ to nedrīkst noplēst!

Numurus aizliegts jebkādā veidā sabojāt!

 1. 6.1. 18. septembris, Velo Express veikals, G.Astras iela 3, Rīga 10:00-19:00

 2. 6.2. 19. septembris, sacensību centrs, 11. novembra krastmala no 9:00 (katrai distancei savā laikā, sekot līdzi sacensību dienas programmai www.velo.lv)

 3.  
7. Vērtēšana un apbalvošana

 

    7.1. Apbalvošanas ceremonijas notiek individuāli, tajās piedalās tikai personāls un apbalvojamie dalībnieki. Balvas dalībnieks paņem pats,                           ievērojot distanci no pārējiem dalībniekiem, kas tiek apbalvoti un nav kontaktā ar personālu

    7.2. Ierašānās uz apbalvošanu ir obligāta

 

 1. 7.3. Sporta distancē tiek noteikts laika limits- pirmajam aplim 30 min, katrā nākamajā aplī nevar atpalikt no līdera vairāk par 15 min. Dalībnieki, kas pārsniegs          noteikto limitu tiks diskvalificēti, finišā tiks piešķirta vieta no trases noņemšanas secībā
    7.4. Individuāli apbalvojamās grupas Sporta distancē

 

Grupa

Dzimšanas gads

Vieta

Vīrieši

M

2004.dz.g. un vecāki

1.-3. vieta

Sievietes

W

2002.dz.g. un vecākas

1.-3. vieta

Juniori

M-18

2003.-2004.dz.g.

1. vieta

Meistari I

M-35

1977.-1986.dz.g.

1. vieta

Meistari II

M-45

1967-1976.dz.g

1. vieta

Meistari III

M-55

1957.-1966.dz.g.

1. vieta

Meistari IV

M-65

1956.dz.g. un vecāki

1. vieta

 1.  

    7.5. Sporta distances naudas prēmijas

Vieta

Naudas prēmija

 1. Vieta

50 eur

 1. Vieta

30 eur

 1. vieta

20 eur

 1. 7.6. Tautas distancē nav atļauts startēt dalībniekiem, kuri 2018.-2021. gadā ir startējuši Latvijas izlases sastāvā vai bijuši UCI kontinentālās komandas sastāvā

 2. 7.7. Gadījumā, ja dalībnieks Tautas distancē tiek apsteigts par apli, tas tiek novirzīts no galvenās trases vai tiek apstādināts

 3. 7.8. Individuāli apbalvojamās grupas Tautas distancē

 

Grupa

Dzimšanas gads

Vieta

Vīrieši

V

2008.dz.g. un vecāki

1.-3. vieta

Sievietes

S

2008.dz.g. un vecākas

1.-3. vieta

Juniores

W-18

2003.-2004.dz.g.

1. vieta

Jaunieši

M-16

2005.-2006.dz.g

1. vieta

Jaunietes

W-16

2005.-2006.dz.g

1. vieta

Zēni

M-14

2007.-2008.dz.g

1. vieta

Meitenes

W-14

2007.-2008.dz.g.

1. vieta

 1. 7.9. Maxima Ģimenes brauciena dalībniekiem nav sacensības. Rezultāts tiek fiksēts informatīvos nolūkos

 2. 7.10. Atsevišķi žūrija vērtēs un apbalvos Maxima simpātiju balvas ieguvēju, vecāko dalībnieku un dalībnieci Tautas distancē, kā rī viskuplāko kolektīvu.

 3. 7.11. Katrai pieteiktajai komandai līdzi distancē varēs doties 1 (viena) tehniskās palīdzības automašīna, automašīnas vadītājam un mehāniķim nepieciešamas LRF licences.

 4. 7.12. Komandas (1.-3. vieta) tiek apbalvotas gan Sporta distancē, gan Tautas distancē. Vienā komandā var pieteikt neierobežotu skaitu dalībniekus, komandas vērtē pēc vienādiem komandu nosaukumiem un rezultātu veido 4 ātrāko braucējurezultātu summa.

 5.  

8. Galvenie sacensību noteikumi

Ņemot vērā, ka sacensību dalībniekiem nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts,līdz ar to dalībnieku skaits ir ierobežots,lūdzam,sacensību centrā, starta/finiša zonā neierasties ātrāk kā stundu pirms starta un lieki neuzkavēties pēc finiša.

Skatītājiem, ierodoties sacensību vietā, jāuzrāda derīgs Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas kursa pabeigšanas sertifikāts.

    8.1. Sertificētas aizsargķiveres lietošana ir obligāta, dalībnieks bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri tiek diskvalificēts.

    8.2. Sacensībās nedrīkst piedalīties ar velosipēdiem, kuri nav aprīkoti ar bremzēm.

    8.3. Ar velosipēdiem, kam pievienotas velopiekabes drīkst startēt tikai Ģimenes braucienā.

    8.4. Nevienā no distancēm nedrīkst startēt ar velosipēdu, kas paredzēts individuālajam braucienam.

    8.5. Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski, manuāli un ar video kameru.

    8.6. Atkārtoti šķērsojot finiša līniju (braucot pāri līnijai pēc distances beigšanas), dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un attiecīga vieta.

    8.7. Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.

    8.8. Patvaļīgi mainot starta koridorus, dalībnieks tiek sodīts ar diskvalifikāciju vai koridora vietas pazemināšanu par 200 vietām no iepriekš piešķirtā starta.                   koridora.

    8.9. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

    8.10. Dalībniekiem ieteicams distancē ņemt līdzi – pumpi, rezerves kameru, pudeli ar dzeramo, mobilo telefonu un citas lietas saskaņā ar dalībnieka                             vajadzībām.

    8.11. Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole un velosipēda tehniskā atbilstības pārbaude.

    8.12. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija                   jāiesniedz noformēta rakstiski ar parakstu.

    8.13. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot dalībniekus, veikt               izmaiņas šajā nolikumā.

    8.14. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku nolikuma nezināšanu un neievērošanu.

    8.15. Sacensību organizatori nav atbildīgi par bērniem, kas paņemti līdzi distancē bez reģistrācijas un kuri nav sasnieguši  sacensību nolikumā norādīto                       vecumu.

    8.16. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām, vai veselības traucējumiem, tāpēc                           sacensību laikā iesakām apdrošināt veselību.

    8.17. Personai, kas pārvietojas ar velosipēdu ar piestiprinātu Rīgas Velomaratona numuru, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes noteikumus ārpus sacensību                 trases, tai skaitā sacensību iesildīšanās laikā.

    8.18. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un atbilstību izvēlētās distances               veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.

    8.19. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai                         mārketinga un reklāmas aktivitātēm.    

    8.20. PAR NESASKAŅOTU REKLĀMAS IZVIETOŠANU SODS – 300 EUR.

9. Tehniskā kontrole

Pēc jebkuras distances finiša potenciāliem distanču, visu vecuma grupu uzvarētājiem jāiziet tehniskā kontrole. Gadījumā, ja kontrole netiek veikta uzreiz pēc finiša, dalībnieks var netikt apbalvots un rezultāti var tikt koriģēti. Pieļaujamais velosipēda minimālais svras- 6.8 km. Atļautie pārnesmumi un ekipējums- atbildtoši LRF un UCI noteikumiem

 

10. Personas datu aizsardzība

SIA “Igo Japiņa sporta aģentūra” un s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu. Ar organizācijas Privātuma politiku iespējams iepazīties mājaslapā www.velo.lv.

 

Datu pārzinis ir s/b Latvijas Kalnu divriteņu federācija, adrese: Brīvības gatve 222, Rīga, LV-1039.

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.

 

Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda un velosipēda marka. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu info@velo.lv. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.

 

Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.

 

Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.velo.lv, Latvijas medijos un sociālajos portālos.

 

Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu info@velo.lv.