“18. NOVEMBRA SKRĒJIENS”

NOLIKUMS 2021

 1. MĒRĶIS

 

  1. Pievērst iedzīvotājus veselīgam un aktīvam dzīvesveidam.
  2. Noskaidrot ātrākos skrējējus.
 1. ORGANIZATORI
  1. Sacensības organizē Jēkabpils sporta centrs sadarbībā ar distantrace.com.
  2. Atbildīgais par sacensību norisi Jēkabpils sporta centra sporta organizators Dace Zariņa, tel.: 29252028, e-pasts – dace.zarina@jekabpilssc.lv.
  3. Informācija par sacensībām pieejama www.jekabpilssc.lv.
 1. LAIKS UN VIETA
  1. Attālinātā tipa skriešanas sacensības notiek individuāli izvēlētā vietā, laika posmā no 2021. gada 18. novembra līdz 20. novembrim.   
 1. DISTANCES
  1. Sacensības notiek 3 distancēs:
   1.   1 km
   2.   8 km
   3. 18 km
  2. Katrs var brīvi izvēlēties vietu kur veiks izvēlēto distanci.
 1. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN REĢISTRĒŠANĀS

 

  1. Dalība sacensībās ir bez maksas.
  2. Attālinātajās sacensībās var piedalīties Jēkabpils novada iedzīvotāji un citi interesenti.
  3. Lai piedalītos sacensībās ir jāreģistrējas mājaslapā distantrace.com un jāizveido savs dalībnieka profils.
  4. Dalībnieka profilā jāpievieno sporta lietotne, kurā tiks fiksēti rezultāti: Garmin, Polar, Suunto, Fitbit, Under Armour (tajā ietilpst programmas MapMyWalk, MapMyRun, MapMyRide), DecathlonCoach, Strava.
  5. Jāpiesakās sacensībām “18. novembra skrējiens Jēkabpils novadā”, kur jāizvēlas atbilstoša distance (1, 8 vai 18 km), kurā plānojat piedalīties.
 1. SACENSĪBU SĀKUMS UN REZULTĀTU REĢISTRĒŠANA
  1. Sacensību distances iespējams veikt no 2021. gada 18. novembra plkst. 6:00 līdz 20. novembra plkst. 20:00.  
  2. Paveicot distanci, rezultāti automātiski augšupielādēsies distantrace.com.
 1. SACENSĪBU NOTEIKUMI
  1. Katrs dalībnieks distantrace.com var reģistrēt vairākus rezultātus izvēlētajā distancē noteiktajā laika posmā, taču ieskaitīts tiks tikai labākais no tiem.
  2. Dalībnieki, piesakoties aktivitātei, apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.
  3. Piedaloties aktivitātē, dalībniekiem jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
  4. Aktivitātes rīkotājs patur tiesības anulēt visu to personu dalību, kuri aktivitātē ir piedalījušies, vismaz vienu reizi izmantojot neatļautus paņēmienus, piemēram, apzināti sniedzot nepareizu vai kļūdainu informāciju, iesaistoties mehāniski vai pārkāpjot drošību.
  5. Ja tiek pierādīts, ka dalībnieki izmanto aizliegtus paņēmienus, jebkura dalība, arī tāda, kas veikta saskaņā ar aktivitātes noteikumiem, tiek anulēta bez brīdinājuma.
 1. APBALVOŠANA

 

  1. 1 km distancē visi dalībnieki saņems virtuālu diplomu, kā arī piedalīsies balvu izlozē, kopā tiks izlozētas 3 balvas.
  2. 8 km distancē visi dalībnieki saņems virtuālu diplomu, kā arī piedalīsies balvu izlozē, kopā tiks izlozētas 3 balvas.
  3. 18 km distancē dalībnieki saņems virtuālu diplomu, trīs ātrākie skrējēji vīriešu un sieviešu konkurencē tiks apbalvoti ar īpašām piemiņas balvām,  kā arī visi dalībnieki piedalīsies balvu izlozē, kopā tiks izlozētas 3 balvas.
  4. Balvu izloze notiks 2021. gada 23. novembrī.
  5. Izlozes rezultāti tiks publicēti Sporta centra mājaslapā un sociālajos tīklos.

                  Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777.