Izaicinājuma mērķis

Brauc ar velo un apmeklē kontrolpunktus

Pieļaujamie sporta veidi

Galvenie noteikumi

Tikai individuālie rezultāti
Tiek pieņemtas aktivitātes ar pieejamu aktivitātes maršrutu
Tiek pieņemtas aktivitātes, kas veiktas pēc pievienošanās izaicinājumam
Tiek pieņemtas aktivitātes, kas ir ilgākas par 30 minūtēm
Aktivitātes jāveic noteiktā ģeogrāfiskajā lokācijā

Servisi, ar ko var ierakstīt aktivitātes

Servisi, ar ko NEVAR ierakstīt aktivitātes: