ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Latvijas Velo vasara 2023

 

Velo CEĻOTĀJU izaicinājums " Latvijas velo vasara 2023" NOLIKUMS

 

“LVV2023” ir ceļotāju izaicinājums, kur dalībnieki individuāli vai grupās pārvietojas pa Latvijas teritoriju ar velo, izvēles secībā apmeklējot kontrolpunktus novadu centros un pilsētās, iepazīstot Latvijas novadus, uzņēmumus un amatniekus, mākslas un kultūras centrus, dzelzceļa vēstures objektus-stacijas, depo, draudzīgākos cilvēkus, izpētot dažādus vēsturiskus notikumus.

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1. Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā veselīgu, sportisku dzīvesveidu.

1.2. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.

1.3. Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, tūrisma attīstību.

1.4. Noteikt Latvijā aktīvākos velo ceļotājus.

2. NORISES LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORI

2.1. Šogad “LVV2023” izaicinājums plānots 3 kārtās.

1.kārta no 1.06. plkst. 00:00 līdz 30.06. plkst. 23:59; 2.kārta no 1.07.plkst.00:00 līdz 31.07.plkst.23:59; 3.kārta no 1.08.plkst.00:00-31.08. plkst.23:59. Tiks izdalīti katras kārtas pirmo trīs vietu ieguvēji, kā arī izrēķināts kopvērtējums par visām kārtām.

2.2. “LVV 2023” norit Latvijas teritorijā. Kā arī šogad tiek piedāvāti jau gatavi velo maršruti no 15-100km, kuros ietverti izaicinājuma kontrolpunkti un dalībniekam pašam nav lieki jālauza galva kā visus novada kontrolpunktus izbraukt.

2.3. Velo orientēšanās izaicinājumu organizē  Zane Grava (Jelgava),  Kontaktinformācija (e-pasts): ekspedicija.info@inbox.lv Telefons: 29733112

2.4. Noteikti jāveic foto uzņemšana kontrolpunktos, lai misēkļu gadījumā varam pieskaitīt punktus par tiem, taču arī šogad sadarbojoties ar distantrace.com platformu tiek veidota kontrolpunktu karte un uzskaitīti nobrauktie km (aktivitātei jābūt vismaz 30min, lai to pieskaitītu izaicinājumam, kā arī aktivitātei jābūt korektai, to pārbauda).

3. DALĪBNIEKI

Velo orientēšanās izaicinājumā var piedalīties ikviens, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu. Protams, kopā ar ģimenes locekļiem drīkst braukt arī jaunāki, taču reģistrējas tikai pieaugušie.

3.1. Bronzas līmeņa dalībnieks – reģistrējas izaicinājumam, piedalās veicot 10 EUR maksājumu,  atbalstot organizatorus, saņem apliecinājumu par dalību.

3.2. Sudraba līmeņa dalībnieks – reģistrējas izaicinājumam, piedalās, veicot 15 EUR maksājumu, atbalstot organizatorus, saņem medaļu un apliecinājumu par dalību.

3.3. Zelta līmeņa dalībnieks – reģistrējas izaicinājumam,  piedalās, veicot 30 EUR maksājumu, atbalstot organizatorus, saņem medaļu, Tkreklu, dāvanu-bezmaksas dalību kādā no atskaites velo pasākumiem pēc paša izvēles (skatīt, tālāk), apliecinājumu par dalību.

3.4. Tie, kuri nevar vai nevēlas atbalstīt organizatorus, var startēt arī bez dalības maksas, šajā gadījumā neiegādājoties nevienu no līmeņiem.

3.5. Pie dalībnieku līmeņu iegādes jau pierēķinātas OMNIVAS izmaksas.

3.6.  Ja dalībnieks izstājas no izaicinājuma, tad samaksa par līmeņiem netiek atgriezta un balvas netiek piegādātas.

4. REZULTĀTU NOTEIKŠANA

4.1. Izaicinājuma rezultātu veido:

4.1.1 dalībnieka punkti, ko viņš ieguvis izaicinājuma laikā. Punktus var iegūt apmeklējot izaicinājuma kontrolpunktus.

4.1.2. nobrauktie kilometri, kas reģistrēti https://distantrace.com/lv/  izaicinājumā "LVV2023".

Piemēram: 170 p (par KP) + 100km= 270 punkti

4.2. Rezultātu noteikšanai izaicinājuma dalībniekiem jābūt nodrošinātiem ar ierīci fotogrāfēšanai, mobilo telefonu, kurā ir lejuplādēta kāda no km skaitošām aplikācijām (STRAVA, GARMIN u.c.) un jābūt reģistrētam izaicinājumā "LVV2023".

4.3. Tiek ieskaitīti to maršrutu kilometri, kas veikti Latvijas teritorijā.

5. APBALVOŠANA

5.1. Finišējušajiem dalībniekiem tiks pasniegts apliecinājums par lielisku dalību izaicinājumā. Par “finišējušu dalībnieku” katrā kārtā tiks uzskatīti 4000 punktu ieguvēji.

5.2. Bronzas, sudraba un zelta līmeņa dalībnieki, kas atbalstījuši organizatorus, saņems iepriekš minētās dāvanas.

5.3. Kopvērtējumā tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji neatkarīgi no dalībnieka līmeņa – balvas no organizatora.

5.4. Apbalvošana notiek pēc finiša, tiklīdz sarēķināti punkti. Tiks ziņots datums.

5.5. Būs "IZOSTAR" sagādātas dāvanas centīgākajiem kontrolpunktu apmeklētājiem, izlozes kārtībā trīs dalībniekiem, kuri būs sasnieguši 1000 km.

6. DALĪBAS MAKSA

6.1. Dalības maksa izaicinājumā “LVV2023” dalībniekiem netiek piemērota, ja vēlas tikai braukt un apmeklēt kontrolpunktus, iepazīstot Latvijas apskates objektus, taču visiem ir iespēja organizatorus atbalstīt un saņemts dalībnieka līmeni-bronzas, sudraba vai zelta.

6.2. Ir iespēja sekot FB lapai “Latvijas velo vasara” un interesēties par klātienes velobraucieniem un velo ekspedīcijām, kas būs par draudzīgāku maksu velo izaicinājuma LVV2023 dalībniekiem (līdz 3 EUR).

Velo pasākumu datumi:

1.06.-Atklāšanas pasākums katram dalībniekam savā pilsētā, novadā.

4.06.- Velobrauciens Jelgavas novadā (Tikšanās 11:00 pļavā pretī Jelgavas pilij)

8.06.-Mārupes novada maršruta izbraukšana (Tikšanās 18:10 pie Tīraines stacijas)

22.06.-26.06. Velo ekspedīcija Vidzemē (sekot info FB)

14.07-16.07.-Kurzemes velo ekspedīcija (Lietuvas pierobežas brauciens, sekot info FB) 

25.08.-27.08. Kurzemes jūrmalas iepazīšana (sekot info FB)

31.08.-LVV2022 noslēgums katram dalībniekam savā pilsētā, novadā.

9.09.-noslēguma pasākums ar velo pastaigu un ar apbalvošanu Jelgavā (sekot info FB)

7. DALĪBNIEKU PIENĀKUMI VELO ORIENTĒŠANĀS IZAICINĀJUMĀ

7.1. Ievērot godīgas spēles principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

7.2. Ievērot Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības noteikumus.

7.3. Dalībniekiem jāveic atzīmēšanās FB profila laika joslā, pievienojot #latvijas velovasara2023 (ja nav FB profila, tad pievieno foto STRAVA, lai popularizētu šo pasākumu)

7.4. Atsaucoties uz vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas stājās spēkā pēc 2019.gada 25.maija, arī izaicinājuma organizators aizsargā sevi no nesaprašanās. Tātad, ja dalībnieks piekritis izaicinājumam, pieslēdzies izaicinājumam, viņš automātiski ir slēdzis arī oficiālu vienošanos par atļauju izmantot viņa iesūtītos foto materiālus izaicinājuma reklamēšanai. Protams, veidosim atkāpes, ja fotogrāfijā redzams bērns, veiksim korekcijas, un veidosim foto izskatu glītu, bet izaicinājums ir saistīts ar fotografēšanos objektos, tāpēc viss ir skaidrs kā diena - pieteicies, tātad atļāvi!

8. DALĪBNIEKIEM AIZLIEGTS

8.1. Šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus.

8.2. Izmantot jebkādus motorizētus transporta rīkus tieši maršruta veikšanā (aizkļūšanā uz starta vietu, protams, vilcieni, autobusi, auto utt).

8.3. Atstāt velobraucienu laikā jebkāda veida atkritumus!!!

9. VESELĪBA UN DROŠĪBA

9.1. Ikviens dalībnieks reģistrējoties izaicinājumam apliecina to, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību dalībai izaicinājumā. Izaicinājuma organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām veselības problēmām vai traumām izaicinājuma laikā.

9.2. Ikviens dalībnieks, reģistrējoties izaicinājumam apliecina, ka ievēros Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības noteikumus un izaicinājuma Nolikumu.

10. DISKVALIFIKĀCIJA UN PROTESTI

10.1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro izaicinājuma Nolikuma prasības (arī https://distantrace.com/lv/ tiks izvērtēti jūsu aktivitātes veidi, braukšanas ātrums, tāpēc nav jēga mēģināt braukt citādi kā tikai ar velosipēdu)

10.2. Protesti tiek pieņemti nosūtot pretenziju izaicinājuma organizatoriem izmantojot saziņas e-pastu. Pretenzijas izskata tiesnešu kolēģija.

10.3. Velo orientēšanās izaicinājuma organizatori patur tiesības mainīt izaicinājuma gaitu vai arī apstādināt izaicinājumu, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu izaicinājuma dalībniekiem.

 

TERMINALOĢIJAS SKAIDROJUMS UN INFORMĀCIJA PAR IZAICINĀJUMA NORISI

 

KP karte

Kontrolpunktu (KP) karte meklējama distantrace.com. Tajā izvietoti  KP gan novados, gan pilsētās.

Kontrolpunkts

Atskaites punkts, kas apstiprinās Jūsu konkrētās vietas apmeklējumu. Katrā novadā/pilsētā ir noteikti kontrolpunkti (tie var būt vietējie uzņēmumi, sporta stadioni, kultūras vai mākslas centri, muižas, upes vai ezeri, u.c.)

Kontrolpunktā jānofotografē objekts, ar to vari dalīties soc. tīklos (šo dari priekš sevis, lai ir pa rokai, ja kaut kas nenostrādā un vajag pierādījumu).

Par katru KP apmeklējumu tiek ieskaitīti 10 punkti. Ir KP, par kuriem var iegūt 20 punktus (tie ir ekspedīciju tipa kontrolpunkti, kur jāmeklē info  un atrašanās vieta).

Maksimālo punktu skaits katrā novadā vai pilsētā var atšķirties.

Izaicinājuma kontrollaiks

Laiks no izaicinājuma starta brīža

1.kārtā (01.06.2023. plkst.0:00), līdz finiša brīdim (30.06.2023, plkst.23:59);

2.kārtā(01.07.2023. plkst.00:00) līdz finiša brīdim (31.07.2023..plkst.23:59);

3.kārtā (01.08.2023. plkst.00:00) līdz finiša brīdim (31.08.2023. plkst.23:59), kad dalībniekiem tiks ieskaitītas nolikumā atrunātās aktivitātes.

Pēc izaicinājuma kontrollaika beigām (31.08.2023.,plkst.23:59), objektu apmeklējumi un foto iesūtīšana netiek ieskaitīti.

 

 

Kopīgie atskaites velobraucieni

Maksas pasākumi

(par tiem būs info nedēļu iepriekš)

Izaicinājuma laikā tiks organizēti atskaites velobraucieni:

4.06.- Velobrauciens Jelgavas novadā (Tikšanās 11:00 pļavā pretī Jelgavas pilij)

8.06.-Mārupes novada maršruta izbraukšana (Tikšanās 18:10 pie Tīraines stacijas)

22.06.-26.06. Velo ekspedīcija Vidzemē (sekot info FB).

14.07-16.07.-Kurzemes velo ekspedīcija (Lietuvas pierobežas brauciens, sekot info FB) 

25.08.-27.08. Kurzemes jūrmalas iepazīšana (sekot info FB).

Atskaites velobraucienos iegūtie līdzekļi tiks izmantoti gan izaicinājuma organizēšanai, starpfinišu diplomu izgatavošanai, video sižetu veidošanai/reklāmai.

Maksa LVV2023 dalībniekiem 3 EUR, pārējiem interesentiem -5 EUR.

 

 

 

 

 

 

Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour